Recenzia
09.12.2011

Pocit viny. Čo s ním? - Denis Sonet

Bratislava, Lúč 2011
Preklad Helena Sališová

Autor v útlej knižočke predkladá závažný problém, o ktorom sa málo hovorí, pretože ho zastierajú iné stresujúce zábrany, čo negatívne vplývajú na psychiku, a tým na najbližšie aj široké sociálne prostredie súčasníka denne vystavovaného mnohým frustráciám. Autor sa zaoberá pocitom viny, a to z kresťansko-psychologického hľadiska. Jeho príčiny nevyratúva, ale uvádza ich v oslovení možných nositeľov pocitu viny, ktorým je zároveň určená táto knižka, napríklad: „Tebe, škrupulant, ktorý sa cítiš zodpovedný za celý svet.“ Takto adresne vymedzil nielen nositeľov pocitu viny, ale naznačil aj príčiny jeho vzniku. Sám pocit viny označuje ako nevykoreniteľný, teda vychádza z toho, že existuje stále a v každom z nás, preto je najdôležitejšie vedieť sa s ním vyrovnať a rozlíšiť vinu od pocitu viny. V nasledujúcej kapitole autor upozorňuje na rozdiel medzi omylom a previnením, medzi ústupkom a previnením. Toto rozlíšenie je dôležité pre vypestovanie si zdravého pocitu vinu, ktorým sa zaoberá v tretej kapitole, a vyvodzuje z neho morálno-kresťanské východiská.