Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora - Michael Baigent a Richard Leigh - Tajomné stránky minulosti

Tajomné stránky minulosti

Michael Baigent a Richard Leigh

Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora

Bratislava, Remedium 2005

Preklad Milan Thurzo

Autori kníh Svätá krv a svätý grál či Mesiášov odkaz prichádzajú na náš knižný trh znova. Tentoraz sa pokúšajú poodhaliť tajomstvo kumránskych textov, dnes už dostatočne známych ako zvitky od  Mŕtveho mora. Roku 1947 objavil tieto zvitky v jaskyni  uprostred zrúcanín starovekého Kumránu  v Júdskej púšti prostý beduín. Dramatickou cestou pochybných priekupníkov sa dostali až do rúk povolaných. Verejnosť  úzkostlivo sledovala prácu medzinárodného výskumného tímu pod vedením riaditeľa École Biblique. Výskumný materiál odkrýval pravdepodobne autentické informácie dotýkajúce sa života historického Ježiša, jeho pôsobenia, kontaktov a vzťahov, skrátka vtedajšej spoločensko-politickej situácie.   A to mohol byť hlavný dôvod, prečo roku 1954 výsledky výskumu náhle bagatelizovali a záujem verejnosti utlmili. Vznikol tak akýsi tichý konsenzus, ktorý zabránil rozporu medzi konvenciami viery a interpretáciou zvitkov.

Práve Michael Baigent a Richard Leigh po rokoch prichádzajú s kacírskou myšlienkou otriasť monopolom ortodoxnej biblickej vedy na informácie. Pokúšajú sa na to využiť informácie, ktoré patria „vyvoleným“. Bol Ježiš láskavý Spasiteľ ľudstva, alebo militantný rebel? Aký bol jeho skutočný pôvod? Kto ovplyvnil jeho myslenie? Nastolením týchto protirečení, chúlostivých konfrontácií sa usilujú objasniť historickú postavu Ježiša. Záver takéhoto bádania neprináša jednoznačné odpovede, ale ďalšie otázky. 

Autorov zaujíma nielen osud zvitkov, ale aj tajomstvo súvisiace s materiálom o nich. Ponúkajú čitateľom pútavú vedecko-populárnu literatúru s početnými odkazmi na odborné texty zaoberajúce sa danou problematikou. 

Jaroslav Vlnka