Pointa smrť - Peter Mišák - Vysoko nad obzor smrti

Vysoko nad obzor smrti

Vysoko nad obzor smrti

Peter Mišák: Pointa smrť, Bratislava, Vydavateľstvo ESA 2007
  Dobrá kniha to je. Obsahuje veľké príbehy všedných ľudí, veľmi skutočné. Aj príbehy vecí (ktoré majú, podľa autora,  lepší osud ako ľudia), veľmi poučné. Je to kniha o ľudskej vášni, napísaná pokojným, nevášnivým štýlom, bezchybným jazykom, baladickosť dominuje.
  Príbeh Pión využíva postavu šachového pešiačika na zobrazenie malého človeka vo veľkom svete vášní. Vášní takých tlmených, že z pohľadu veľkej šachovnice sveta a z pozície veľkých občianskych figúr ich ani nevidno.

  Poviedka Pri ceste je osudom človeka, ktorý by ani nebol osudom, keby nebola osudová vojna. A v nej osudovo nevyhnutné strety sociálnych a ideologických typov. Chlapča je žid, s malým „ž“, pretože nejde o etnikum – jednoducho ide o človeka, ktorý sa dostal do siete vzťahov v druhej svetovej vojne plnej veľkých aj malých tragédií. Jedna z nich sa odvíja od vášnivého boja o pravú identitu človeka, ktorý chce byť človekom. Hrdina túži po rovnosti a slobode – manifestuje ju navonok odporom k uniformám. Keď sám na mašinériu vojny nestačí, vyvŕši sa na uniforme poštárskej a železničiarskej. Vášeň privedená ad absurdum. Stáva sa obeťou tohto vnútorného sporu a prerastá ako hrdina i obeť do nášho vedomia.
  Príbeh nazvaný Telegram ako haiku je takmer životopisná próza, ktorej konflikt sa odohráva na diskriminácii nevinných a ich násilnom odsúvaní na okraj spoločnosti v 50. rokoch. Pracovný tábor v Handlovej je vonkajšou scénou pre nevšedný zážitok rozprávača, keď v dave neprehľadných typov služobníkov režimu objaví záblesk ľudskosti.

Príbeh Jaseň je akousi malou filozofiou opustenosti stratenej uprostred hmoty...

Podstatná časť Mišákovej knižky – v priamej súvislosti s názvom celej zbierky – sa týka udalosti, ktorá poznačila  mnoho ľudských životov v Európe – výbuchu v Černobyle v máji 1986. Historická udalosť nie je len „využitá“, ale priam povýšená na úroveň hlavného sujetového prvku. Mišák kladie závažné otázky mravného charakteru. Aké sú  osudy účastníkov výbuchu? Čo spôsobil výbuch jadra v blízkej a zároveň vzdialenej Ukrajine na (našom) človeku? Odpoveď mu dávajú individuálne osudy. Ale aj osud generácie. Osudy nehovoria len o leukémii a napadnutí orgánov. Hovoria, akým spôsobom zasiahol a zasahuje moderný svet svojimi nástrahami. Pretože nejde len o ohrozenie tela. Človeku neraz mäkne charakter skôr, ako mu mäknú kosti. Ožiarené bývajú duše, nielen telá.   

Jedenásť krátkych príbehov v Mišákovej zbierke Pointa smrť je nenásilným, rozsahom skromným, ale účinkami zaujímavým vkladom do našej literatúry. Knižka poznaním súčasného života siaha vysoko nad obzor vymedzený pointovanou „smrťou“.

Blažej Belák