Recenzia
Ľubica Psotová
14.04.2015

Poľovné psy - Jørn Lier Horst

Autorom severskej kriminálky Poľovné psy (Vydavateľstvo Premedia 2014, preklad Anna Fosse) je nórsky spisovateľ Jørn Lier Horst, absolvent kriminológie, psychológie a  filozofie, ešte donedávna pôsobil ako hlavný vyšetrovateľ. Svoje profesionálne poznatky a  skúsenosti efektívne zúročil v  detektívnom žánri. V knihách prekvapuje nezvyčajnou autenticitou rozprávania, vďaka ktorej odhaľuje mnohé postupy a metódy policajnej práce. Preniká aj do administratívnej stránky vyšetrovania, čím ponúka objektívnu deskripciu zobrazovaných javov. Popri  odbornom prístupe k téme však záujem čitateľov púta najmä svojím nesporným spisovateľským talentom, schopnosťou vytvoriť dynamický, napínavý dej s niekoľkostupňovou zápletkou a nečakaným rozuzlením. A práve táto vyvážená kombinácia odbornosti a beletrie vyzdvihuje Horstove romány medzi elitu severských kriminálok.

Kniha Poľovné psy je jednou z dnes už deväťdielnej série kníh s  inšpektorom Williamom Wistingom a  jeho dcérou, novinárkou Line. Wisting je nečakane suspendovaný a  obvinený z  podstrčenia falošného dôkazu v prípade vraždy mladého dievčaťa spred sedemnástich rokov. Namiesto čakania na rozsudok sa sám púšťa do opätovného preskúmania starého prípadu, aby dokázal svoju nevinu. Návrat do minulosti – stopy, dôkazy, útržky záznamov, analýzy a úvahy súvisiace s prípadom – postupne získavajú na dôležitosti. Mimo vyšetrovateľovej pozornosti nezostáva ani aktuálne dianie v meste, objavenie mŕtveho tela neznámeho muža a  zmiznutie ďalšieho mladého dievčaťa. Vynikajúco vypracovaný charakter každej z postáv, odtienky vo vnímaní skutočnosti, rozdielne osobnostné i profesionálne predpoklady poskytujú autorovi možnosť zachytiť dva odlišné pohľady na prípad – z  pozície Wistinga a  Line. Systematický prístup skúseného vyšetrovateľa a bystré postrehy mladej novinárky tak vykresľujú dej príbehu plasticky, do najmenších detailov. Pred čitateľom sa prípady vrážd rozvíjajú v celej svojej šírke a môže ich plnohodnotne „riešiť“ spolu s postavami. Striedanie paralelných línií rozprávania a ich opakované spojenia pomáhajú aj  pri budovaní napätia a  umožňujú dynamické plynutie deja. Vydavateľstvo Premedia už vydalo aj ďalšiu Horstovu knihu Jaskynný muž.