Ponuka dňa - Tomáš Janovic - Výpredaj cti

Výpredaj cti

Bratislava, Marenčin PT 2011

V knižnej „ponuke dňa“ sa tentoraz ocitá aj rovnomenná publikácia slovenského autora pre deti i dospelých Tomáša Janovica, známeho najmä vďaka svojim aforizmom. Jeho najnovšia zbierka však nie je zostavená len z nich, aforizmy sa striedajú so smutnými anekdotami a glosami.

Z tematického hľadiska sa autor zameriava zväčša na človeka, ostrým výsmechom častuje negatívne ľudské vlastnosti a ako už u Janovica býva zvykom, nevynechá ani črty charakteristické pre slovenský národ: „Pri čítaní našich dejín / Vždy sme sa bili za pravdu. / Do pŕs.“ Výrazne pôsobí tiež motív plynutia času, ktorý avizuje určité zmeny v rodine, v spoločnosti: „Ja som mal kľúč / v detskej izbe zvonka. / Moje deti už zvnútra.“ Janovic sa prostredníctvom odkazov na známe udalosti a osobnosti ohliada za históriou, pozornosť upriamuje na režimy neslobody – totalitný nacistický a komunistický, s ktorými polemizuje, dotýka sa otázky populizmu či chúlostivej problematiky židovského holokaustu. Nastavuje kritické zrkadlo „pseudohodnotám“ dnešného sveta, príznačného absenciou ľudskosti a svedomia.

Svoj smutno-ironický tón autor zmierňuje uplatnením slovných hračiek, úzko súvisiacich so zvukovou rovinou jazyka – kalambúrov, prešmyčiek, paronomázie, homonymie. Tým dochádza k navrstveniu ďalších významov, čo zároveň vytvára priestor pre humor: „Kedysi / ‚Je mi to fuk!‘ / A dnes / ‚Je mi to fuck!‘“ Oživenie krátkych útvarov dosahuje Tomáš Janovic vkladaním citátov známych osobností, na ktoré nadväzuje a dopĺňa ich vlastnými postrehmi.

Zaujímavo vyznieva tiež usporiadanie textov popri nevšedných ilustráciách Miroslava Cipára.

Autor predstavuje čitateľovi svet pokrytectva, nenásytnosti, egoizmu, vyprázdnených hodnôt, v ktorom vládne moc a peniaze, ľudská bytosť sa pritom stáva bezcennou: „Ale aby som nezabudol na peniaze, lebo o tie ide až v prvom rade.“ Svoju Ponuku dňa uzatvára Tomáš Janovic sloganom „Morálka na lízing“, to je zavŕšenie nie príliš priaznivého pohľadu na súčasnú spoločnosť, podaného formou „smiechu cez slzy“.