Recenzia
Ľuba Kukučková-Nitrová
09.08.2010

Postavy z byzantských dejín - Charles Diehl - Vzdialené i blízke dejiny

Vzdialené i blízke dejiny

Vzdialené i blízke dejiny

Charles Diehl: Postavy z byzantských dejín. Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2009

Preklad Štefan Janšák

S výnimkou starších práv českej byzantologičky Ruženy Dostálovej slovenský čitateľ doteraz nemal veľa príležitostí nahliadnuť pod oficiálny historický závoj ríše, ktorá určovala osudy východnej Európy viac ako jedno tisícročie. Významný francúzsky byzantológ Charles Diehl nám ponúka dvanásť portrétov osobností byzantských dejín, pričom sa neprehliadnuteľne zameriava na vplyvné ženy. Ukazuje nám tak Byzanciu oveľa rozmanitejšiu aká je v predstavách väčšiny súčasníkov, a to bez zbytočnej bulvárnosti. Pritom ide o knihu, ktorá vyšla pôvodne už pred 104 rokmi. Navyše, v tomto prípade prináša aj niekoľko cenných informácií spojených s našimi národnými dejinami.

Diehl nás upozorňuje na to, že skutočným pôvodcom misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu nebol u nás zdôrazňovaný cisár Michal III., ale jeho matka a regentka, cisárovná Theodora. Michal III. (napriek tomu že mal toho najlepšieho učiteľa v podobe Konštantína Filozofa) bol podľa autora bezcharakterný a odmalička ukazoval úbohosť svojej povahy. Dokonca aj keď vyrástol, zásluhu na vedení kresťanskej misie slovanských apoštolov mal jeho strýko Bardas - veliteľ cisárskej gardy a maršal kráľovského paláca, ctižiadostivý štátnik, milovník vied a umení, schopný organizátor – spolu s patriarchom Fótiom. V roku 866 ho dal Michal III. zavraždiť.

Kniha nám farbisto približuje život meštianskych i šľachtických rodín v 9. – 11. storočí. Je výnimočná svojou nadčasovosťou, keďže aj po viac ako storočí od jej publikovania sa k nej vracajú nielen historici, ale aj bežní čitatelia. Niet dôvodu, prečo by nezaujala aj tých našich.