Pomaly sa blíži jar, ktorá priam láka na prechádzky po zaujímavých miestach Slovenska. Niekoľko tipov ponúka i nová dvojkniha z vydavateľstva Perfekt. Z jednej strany môže mladý čitateľ čítať náučnú literatúru z pera slovenskej autorky Renáty Matúškovej a fotografa Vladimíra Fecka pod názvom Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch, z druhej strany ľahký komediálny príbeh Vzbura strašidiel od českého autora Jiřího Holuba (preklad Marta Hlušíková) s ilustráciami slovenského výtvarníka Juraja Martišku. Toto zdanlivo nesúvisiace spojenie má jednoduché príčinné vysvetlenie. Kým v titule Vzbura strašidiel situovanej na zámok Červená Lehota sa možno zabaviť na hravom príbehu o kastelánovi a strašidlách, ktoré sa zo zámku snaží vyhnať byrokratický ministerský úradník Krúpa, v opačnej časti knihy možno navštíviť dvadsaťjeden reálnych slovenských hradov, zámkov alebo ich ruín. Ich výber je trochu nezvyčajný, menej známe lokality preto potešia najmä skúsenejších hradných turistov a „turistíčatá“. V zmysle zásad čítania s porozumením sú pri každom hrade a zámku k úvodnej krátkej povesti pripojené otázky O čom sme čítali?, zaujímavosti o hrade i o širšom okol í rozdrobené v rubrikách Vieš, že?, Historické pamiatky, Zaujímavosti a Pikoška. Z jazykového hľadiska je milé uvádzanie nárečových slov v prí ležitostných slovníčkoch, aj keď o ich jednoznačnej regionálnej príslušnosti vo viacerých prípadoch možno polemizovať. Ale aj majstri tesári sa pri stavaní hradov niekedy uťali…

Hravá forma oboch diel umožňuje citlivý prístup k detskému čitateľovi, čím sa však nevylučuje, že môže osloviť i starších. Holubova próza, plná dynamiky a úžasných scén, by po malých úpravách mohla byť napínavou feériou, dialógov je v nej bohato a tematické zauzlenie nie je príliš zaťažujúce. Komické pasáže sú založené prevažne na situačnom humore. Pochopiteľne, Matúškovej ponor do historického hmotného kultúrneho dedičstva nemôže mať novelistickú gradáciu, množstvom prinášaných faktov a úvodnými povesťami je však tiež prístupný už aj pre najmenších školákov. Na zverejnených vlastivedných poznatkoch možno postupne vybudovať seriózne poznanie Slovenska. Ako dieťa rastie, postupne pochopí, o čom je reč, ak sa píše, že nad obcou Cerová sa nachádza prvý veterný park na výrobu elektriny na Slovensku so štyrmi 78 metrov vysokými stožiarmi s vrtuľami, že Kršlenica je národná prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty, predmetom ochrany je typická krasová dolina s vyvieračkou, jaskyňami a s povrchovými krasovými javmi… A vôbec, kto z dospelých o tom vie? Ak si chcete vedomosti rozšíriť, môžete o dvojknihu súťažiť zaslaním kupónu Perfekt na adresu redakcie.