Povesti z Liptova - Peter Vrlík, Peter Mišák - Povesti pod jednou strechou

Povesti pod jednou strechou

Povesti pod jednou strechou

Peter Vrlík – Peter Mišák: Povesti z Liptova, Martin, Matica Slovenská 2008

  Slovensko má nielen svoju geografickú mapu, ale i povesťovú. Z jej ciest a chodníčkov sa môžeme dozvedieť o našej histórii, o tej skutočnej, vysnívanej a zázračnej, o zlých i dobrých dobách našich predkov.

  Vďaka tandemu Peter Vrlík a Peter Mišák, ktorí sa podujali dostať pod jednu strechu všetko, čo sa popísalo v povestiach o Liptove, sa môžeme začítať do výberu Povesti z Liptova.

Mravenčia práca zhromaždiť roztrúsené povesti z archívov, muzeálnych zborníkov, z periodík regiónu a z iných publikácií sa oplatila: kniha sa k čitateľovi dostáva v reprezentatívnej úprave a s ilustráciami Jaroslava Uhela. Záujemcovia o tento podmanivý región v nej nájdu o liptovskom kraji, pekle i raji, to, za čím by museli dlho a namáhavo pátrať na vlastnú „päsť“.    

  Pôvodné autorské povesti (tri) nájdeme v povesťovom výbere len od Petra Vrlíka. Kaštiele, hrady, zámky, vrchy, hory i studničky, ktoré si dodnes zachovávajú svoje pomenovania, príbehy spájajúce sa s krutosťou hradných vládcov v povestiach Tvarožniansky tajomný hrad, Likávka, Hrad Sielnica a ďalšie príbehy o ľuďoch, ktorí obývali spomínané územia, pôsobia na nás tajomne až mysticky.

  Najrozsiahlejšiu časť tvoria povesti o zbojníkoch a ich pokladoch. Dominantné postavenie má v týchto dňoch mediálne aktualizovaný hrdina našej národnej kultúry Jánošík. Príbehy spojené s jeho menom sú silné a plné záhad.

  Bytosti nebeské a pozemské, s ktorými sa odjakživa spájajú mysteriózne zážitky, sú „soľou“ tohto výberu. Veď kto si rád neprečíta príbehy s mrazením v chrbte, o zle, ktoré pod rôznym pláštikom číha na ľudí či zvieratá. Povesť o jazernej žene, Evin raj, Lúčanská pltnícka Madona znamenali vo vzťahu k okolitému svetu pre jednoduchého človeka neuskutočniteľné sny o slobode, o prebúdzaní sa zo všednodennej poroby. Dobro, ktoré vždy v rozprávaných príbehoch víťazilo, pobádalo ľudí k optimistickej otvorenosti voči okolitému svetu. Reálne námety organicky späté s fantastickosťou si odjakživa získavali obľubu medzi širokou pospolitosťou.

  Vydarenou časťou povesťovej knihy sú Úsmevné príbehy z Liptova. Figliarstva a furtáctva svojou milou atmosférou a nápaditými zápletkami pošteklia čitateľa humorom. Povesti Štrbský bujak, Pltníci a ružomberský medveď, Bača Tarkoš, ale aj iné, spracované s nádychom irónie a s autorským citom pre mieru, čitateľa takisto očaria úsmevnými výjavmi a humornými situáciami.

  Svoje povesti majú v Honte, na Záhorí, v Novohrade, Gemeri... Prostredníctvom knihy Petra Vrlíka a Petra Mišáka môžeme siahnuť aj po tých, ktorých kolískou je Liptov.

Hana Košková