Recenzia
Lucia Blažeková
21.05.2009

Poviedka 2008 – Pestrý a opodstatnený projekt

Pestrý a opodstatnený projekt

Poviedka 2008, Levice, Koloman Kertéz Bagala 2008

Predslovom predsedu poroty Petra Darovca sa začína zborník poviedok finalistov 12. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2008. Súťaž ponúka priestor pre kvalitné texty písané konvenčným štýlom i s dôrazom na experiment. Žáner poviedky teda potvrdil svoju opodstatnenosť a nielen pestrosťou tém a štýlov, ale aj modelovaním postavy: do tohto epického žánru vchádza literárny protagonista vo finálnej podobe. Postavy sa ocitajú v akomsi čudnom, inom vedomí, ktoré prežívajú v myšlienkach, mimo svojho tela. Premýšľajú o svojom živote a nežijú ho, takže klasický príbeh smeruje do snovej až fiktívnej roviny. Vychádzajúc teda z tvrdenia, že najčastejšou inšpiráciou na literárne spracovanie sú ľudské vzťahy vo všednej alebo absurdnej podobe, ako prvú spomeniem víťaznú poviedku Ivany Dobrakovovej Žiť s Petrom. Život dvoch ľudí sa ocitá v schizofrenickej špirále, v ktorej sú reálni iba Irena a Michal. Irena rešpektuje stavy svojho manžela a keď Michal privedie svojho priateľa Petra do ich bytu, prispôsobí sa situácii. V sujetovom spracovaní sa neexistujúci Peter  spočiatku javí ako skutočná postava, avšak postupne vyjde najavo, že je to fikcia, ktorá Irenu uväznila v nezdravom zväzku. Jednoduchým príbehom so sociálnym podtextom je poviedka Timova vetrovka Richarda Pupalu, za ktorú získal druhú cenu. Dej sa odvíja od epizódky nákupu zánovnej červenej vetrovky pre školáka Tima žijúceho iba s mamou. Od tohto momentu sa spúšťa séria výsmechov zo strany spolužiakov. V dieťati nastáva zmätok, vetrovku nenávidí, ale čosi v ňom mu bráni hnevať sa na matku. Tretia cena bola pridelená poviedke Fera Sklenára Karlík. Konfliktné prvky tvorí skupinka chlapcov a perzský kocúr Karlík s jeho majiteľkou – starou komunistkou. Pokojný, sídliskový život naruší krádež kocúra. V záhradkárskej osade ho nájde jeden z chlapcov a ten to majiteľke vyzradí. Za trest zlodejovi záhradku vyvlastnia, no ďalší chlapec učiní spravodlivosť a kocúra oholí. Túto okolnosť už majiteľka kocúra nepredýcha a zblázni sa...

Porota spomedzi 524 rukopisov vybrala trinásť finalistov. Cenu by si však zaslúžili aj iní autori, napríklad Jaroslav Klus, Martin Tvrdý, Ján Babarík. Humorný prvok prevláda v poviedke Martina Tvrdého Veľký Dodo. Autor sa sústredil na vzťahy medzi Ivanom a Klárou, Klárou a Dodom. Ivan je romantik, učiteľ a nosí svetre a zaľúbi sa do Kláry, ktorej však imponuje Dodo, momentálne pobývajúci v Leopoldove, vo väzení. Autor sa s postavou hrá a opisuje, ako by to bolo keby... Tvrdý nezachádza do hlbšej analýzy ľudských vzťahov, ľahučko a zámerne kĺže po povrchu a jeho štýl nenudí.

Slovenská literatúra je rozkolísaná: kvantitatívna úroveň sa drží v jednej rovine a kvalitatívnu úroveň treba nielen udržiavať, ale aj pestovať.

Lucia Blažeková