Recenzia
02.02.2005

Praktická zdravoveda. Telesné a duševné ochorenia - Javier Vendrell Covisa

 

Zdravie v domácnosti

Javier Vendrell Covisa

Praktická zdravoveda. Telesné a duševné ochorenia

Bratislava, SPN – Mladé letá 2004

Preklad Veronika Pokorná

  Takmer 700-stranová príručka medicínskej svojpomoci je koncipovaná ako odborný domáci poradca. Ako taká vyžaduje diagnózy pre všetky náhody, ktoré sa v súvislosti so zdravím vyskytnú v rodine, musí byť prehľadná, zrozumiteľná, populárna, názorná. A musí byť pripravená na to, že rodinný laik bude chcieť od nej viac a jasnejších odpovedí, ako by mu poskytol profesionálny odborník v ordinácii. A na druhej strane musí mať na pamäti, že s tou odbornosťou to nesmie presoliť, lebo laik má tvorivosť stimulovanú obavami o svojich najmilších, takže čomu jednoznačne neporozumie z knihy, to dotvorí jeho fantázia a... musí sa ísť do nemocnice. Kniha španielskeho pôvodu tieto vlastnosti naozaj má: odborná medicínska hantírka je síce nevyhnutná, no je tu aj náležite vysvetlená, zosystematizovaná podľa telesných funkcií a podľa orgánov, terapie sú jasné a jednoznačné. Navyše, príručku autor opatril výkladovým slovníkom, v ktorom sa vyskytujú aj ľudové názvy chorôb, čo takisto prispieva k zrozumiteľnosti i nezameniteľnosti domácich diagnóz. 

  Kniha je rozvrhnutá do pätnástich oddielov podľa druhu ochorenia, pričom každý oddiel sa začína veľmi užitočnou schémou telesných orgánov a funkcií. Nájdeme tu takmer kompletný prehľad možných ochorení v textoch takých jasných, že po nazretí do príručky si už len naslovovzatý umelec môže myslieť, že hypofýza je v bruchu a Hodgkinova choroba  nenapáda mozog, ale lymfatický systém, že angína nie je chrípka a že očkovanie nie je proti hirsutizmu, ale proti infekciám. Navyše, pre úplnú istotu kniha na záver uvádza možné intoxikácie (vrátane alkoholom), prvú pomoc (napríklad pri pohryzení, pretože aj pohryzenie človekom je nebezpečné) a alergie (na látky, na kontakty, žiaľ, nie na osoby). Všetko jasne, stručne a rýchlo. Tak, ako rázne, jasne a rýchlo treba zasahovať v domácnosti, kde na človeka predsa len číha viac nebezpečenstiev ako na šírom priestranstve.

-ah-