Prebuď sa – Daniela Peleščáková

Bratislava, Ikar 2010

Ďalší zväzok prozaických prvotín, posúdený odbornou porotou (v rámci projektu vydavateľstva Ikar Mám talent) ako vhodný na publikovanie, je román pre mládež s dievčenskou hrdinkou, pätnásťročnou Tatianou. Keďže rodičia odchádzajúci s jej malou sestričkou k moru, nechajú Tatianu u tety Mariky na dedine. Najskôr sa vzpiera, myslí si, že sa tam bude nudiť, no život (teda autorka) jej pripraví celkom príjemný pobyt, kde nie je nuda, ani núdza na rozličné rozptýlenia, priateľské vzťahy či citové a ľúbostné väzby, ale ani na rozličné poučenia, ak nie rovno z úst generácie rodičov, tak narafičené autorkou priamo v deji. Vyústenie príbehu nám ukáže už inú Tatianu, takú, ktorá vykročila, na cestu dospelosti, a to práve cez ľúbostnú skúsenosť, presnejšie cez prvý „ozajstný“ bozk. Románové dianie je plynulé, postavy uveriteľné, reakcie tiež, fabula viackrát vyskúšaná. Aj v tom, že nie všetko sa skončí tak, ako sa začne; príbeh musí mať aj prekvapenia. To je vlastne nevyhnutné. Teda všetko je správne a na správnom mieste. Lenže – všetko sa dá už vopred uhádnuť. Tak sa rodí to, čomu vravíme schematizmus. No, v tomto prípade musíme byť zhovievaví. Je to román pre mládež, presnejšie dievčenský román. A tak autorke odpustíme idealizmus v zámere a tú trochu sentimentalizmu v závere, pretože písanie pre mladých má svoje špecifiká, je to takmer vždy intencionálne písanie, teda písanie so zámerom. Román zrejme splní poslanie, o ktorom píše sama autorka; mal by byť či je alternatívou ku „knihám a filmom z amerického prostredia, ktoré nám je cudzie. Dej môjho románu sa odohráva na slovenskom vidieku a jeho hrdinami sú naši mladí ľudia.“