Prečo bývame za mestom - Peter Stamm

Preklad Ján Jambor
Perfekt 2014

Kým som si neprečítal mimoriadne invenčnú knihu súčasného švajčiarskeho spisovateľa Petra Stamma Prečo bývame za mestom s kongeniálnymi ilustráciami nemeckej ilustrátorky Jutty Bauer, netušil som, že aj zdanlivo ponurá a profánna oblasť bývania a sťahovania sa z miesta na miesto môže v sebe obsahovať mnoho podnetov pre rozvoj fantázie detí a rodičov zároveň. Samozrejme, výpravy na pôjdy a do pivníc v sebe vždy niesli prvky nádherného strachu z objavovania neznámeho zakázaného, ale doteraz ma nefascinovalo bývanie v autobuse, na streche kostola alebo v dome s tromi telefónmi. Až ma uši bolia, keď si len predstavím bývanie v tetiných husliach, a desím sa prázdna v bývaní nikde... Dnes tu a zajtra tam, trúfalo a večne hľadajúci svoje miesto na zemi.

Listujem inšpiratívnou knihou, ktorou sa spolu ako bájni kočovníci jedného príbuzensky spriazneného kmeňa svetom – nesvetom, dneškom – včerajškom môžu preháňať otec so synom, matka s dcérou, či inak, do kríža, ba aj dedko s babkou. Magicky sa opakujúce formulky v nekonečných variáciách a občas v zámerných vybočeniach pripomínajú rituál zaklínania vhodnej lokality pre život. Veľkým naznačeným tajomstvom je, že rodina môže byť šťastná iba tam, kde sa všetci ako jeden cítia dobre. Každé sťahovanie a každý pobyt, nech je akokoľvek čudesný, je prínosom i stratou zároveň. A tak v tých sťahovaniach plynú ľudské dni. Je požehnaním nájsť si to svoje miesto pod slnkom a zotrvať na ňom v radosti dlhšie obdobie. So všetkými štyrmi ročnými obdobiami, so štyrmi neporušenými životnými dejstvami: s detstvom, dospievaním, dospelosťou a zrelosťou.