Recenzia
28.09.2006

Prečo Francúzky nepriberajú (Kľúč k tomu, ako mať z jedla pôžitok) - Mireille Guilianová - O tajomstvách Francúzok

O tajomstvách Francúzok

O tajomstvách Francúzok

Mireille Guilianová

Prečo Francúzky nepriberajú (Kľúč k tomu, ako mať z jedla pôžitok)

Preložila Simona Hevešiová

SOFA, Bratislava 2006

Súčasné diskusie sa často zaoberajú témou medzikultúrneho dialógu, stretu kultúr, pričom ju chápu vo veľmi širokom, málo konkrétnom  zmysle. Z nezvyčajného uhla  pohľadu porovnáva americkú a francúzsku kultúru autorka knižky Prečo Francúzky nepriberajú. Sústreďuje sa na odlišnosti v stravovacích návykoch, v postojoch k jedlu – a to na pozadí odlišností v postojoch k samému životu, v schopnostiach vychutnať pôžitok a radosť nielen z dobrého jedla, ale aj z každého dňa, z každého okamihu. Práve v odlišnosti základných životných postojov autorka – rodená Francúzka žijúca a profesionálne úspešne pôsobiaca v Amerike – vidí podstatu rôzneho životného štýlu v oboch krajinách. Napriek istým sympatiám k americkému pragmaticky zameranému životu vyzdvihuje kultivovanejší, sofistikovanejší životný štýl obyvateľov Francúzska, presnejšie francúzskych žien. Hlavným autorkiným cieľom je odhaliť tajomstvo, prečo Francúzky napriek kulinárskemu umeniu a dokázateľnému pôžitkárstvu nepriberajú. Takže knižka je zároveň svojským návodom na to, ako nepriberať bez akéhokoľvek hladovania, bez násilia na sebe, na svojom organizme. Podľa autorky je najdôležitejšie životné naladenie. Úvahy a rady, ako dosiahnuť pozitívne a pokojnejšie naladenie, dopĺňajú špeciálne recepty, ako aj súbor rôznych ,,trikov” na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Knihe nechýba šarm a jemný humor, aj keď chvíľami bije  idealizácia francúzskej ženy a jej životného štýlu priveľmi do očí… Neprekvapuje, že knižka sa stala vo viacerých krajinách bestsellerom, prináša čítanie na pobavenie, pre niekoho aj na poučenie, aj návod na príjemný spôsob chudnutia.

-- ez--