Prečo si muži berú potvory a dobré dievčatá zostávajú na ocot - Sherry Argovová

Priznávam, že motivačná literatúra vo mne vždy vyvoláva mierne podozrenie. Avšak kniha Prečo si muži berú potvory a dobré dievčatá zostávajú na ocot (Nakladateľstvo Motto v Albatros Media 2015, preklad Martina Zrubáková) od Sherry Argovovej ma príjemne prekvapila. Vtipom, ľahkosťou, do istej miery až popisnosťou samozrejmých vecí medzi mužom a ženou. Možno práve mladšie vydajachtivé čitateľky ocenia jej priamosť, ale aj šťastne rozvedené či úspešne nevydaté ženy sa môžu nechať inšpirovať. Autorka zostavila 75 tipov, ktoré označila ako „zákony príťažlivosti“, a každý z nich je formulovaný pragmaticky, vychádzajúc zo skúseností iných žien, ale aj mužov. Autorka nás v jednotlivých kapitolách sprevádza okamihmi vzťahu a upozorňuje na fatálne chyby, ktorých sa „dobré“ dievčatá zvyčajne dopúšťajú. Prirodzene, aj tento titul je poznamenaný tým, že reflektuje americkú kultúru vzťahov a životného štýlu. Avšak láska má univerzálne pravidlá, ktoré presahujú všetky kontinenty, tak prečo sa nepoučiť? Domnievam sa, že autorka dobre pozná zákutia ženskej mysle a veľmi kriticky vyvracia mýty, ktoré si ženy prinášajú do vzťahu. Nevyhýba sa ani intímnym úsekom vo fáze rozvíjajúceho sa vzťahu a zároveň nemilosrdne nastavuje zrkadlo ženským a mužským túžbam. Chápe emocionalitu žien, vďaka ktorej v stave zamilovanosti a túžbe po vydaji strácajú súdnosť, vlastnú identitu, ale najmä sebaúctu. Veď v Zákone príťažlivosti č. 66 autorka píše: „Čím lepšie sa viete kontrolovať, tým silnejšie ovládnete mužovo srdce.“ Isteže, s mnohými zákonmi by sme mohli polemizovať, ale viaceré z nich sú naozaj výstižné. Napríklad Zákon príťažlivosti č. 60 poznajú mnohé ženy z vlastných skúseností: „Finančne zabezpečený muž, ktorý je aj napriek tomu lakomec, nebude ochotný deliť sa o nič – o svoj čas, dom alebo byt, ani o svoj život s iným človekom.“ Autorka však racionálne popisuje aj myslenie mužov, ich obavy vo vzťahu či ich neistotu. Uvádza argumenty, nad ktorými by sa mohli zamyslieť aj ženy, ktoré sú už zadané. Príkladom je Zákon príťažlivosti č. 10: „Muž vás rešpektuje do tej miery, do akej rešpektuje váš názor. Ak si vás neváži, nie je preňho dôležitý ani váš názor.“ Knižný titul Sherry Argovovej nie je určený len „dobrým“ dievčatám. Isto zaujme všetky ženy, ktoré túžia byť milované, akceptované a chcú žiť v dobrom vzťahu s obrúčkou na prste.