Recenzia
29.12.2006

Predškolská rozcvička pre bystré očičká - Budem sa venovať deťom

Budem sa venovať deťom

Gabriel Filcík

Predškolská rozcvička pre bystré očičká

Preklad Rudolf Čižmárik

Bratislava, Ikar 2006

 

Eva Obůrková

Kam zmizol Pišta? Na mliečnu dráhu (Veselé úlohy, hádanky a dobrodružstvá kocúra Pištu)

Preklad Veronika Tarageľová

Bratislava, Computer Press 2006

Na pultoch kníhkupectiev sa objavuje čoraz viac knižiek na rozvíjanie kreativity a zručnosti detí. Patria medzi nej aj tieto dve dielka. Čitateľom v predškolskom a ranom školskom veku prinášajú zbierky úloh, veselých hádaniek, doplňovačiek a jednoduchých rébusov. Kým Eva Obůrková, ktorá napísala do knižky texty a aj ich sama ilustrovala, začleňuje súbor veselých úloh do súvislého príbehu kocúra Pištu a jeho mačacej kamarátskej družiny počas výletu do vesmíru, Gabriel Filcík pripája k jednotlivým nakresleným úlohám tematicky rozmanité a stručnejšie komentáre. Ich prostredníctvom oboznamuje čitateľov s rôznymi zvieratkami, s rastlinkami, ale aj s vecami okolo nás. Obůrková stavia skôr na detskej fantázii, Filcík na reálnom svete, obaja však privádzajú deti k sústredenému pozorovaniu, porovnávaniu, usudzovaniu. V spoločnosti kocúra Pištu a jeho kamarátov sa detský čitateľ dozvie všeličo zaujímavé o vesmíre, v druhej knižke zase autor poúča deti o veľmi potrebných a praktických veciach, ako dopravná výchova (funkcie semaforov, priechodov pre chodcov a pod.). Obe knižky, najmä ak ich dostane dieťa v predškolskom veku, si vyžadujú spoluprácu s rodičmi. Aj od tejto spolupráce závisí, do akej miery sa pri ,,čítaní” knižiek naplnia autorské zámery – podporovať u detí samostatné myslenie, rozvíjať pozornosť, trpezlivosť, vytrvalosť pri riešení úloh – a v neposlednom rade rozvíjať aj ich fantáziu a kreativitu.

-efar-