Recenzia
Alexandra Debnárová
09.10.2012

Prerušenie tehotenstva. Zn. diskrétne - Pavol Fabian - Falošné hry

Falošné hry

Bratislava, Marenčin Pt 2012

Pavol Fabian, občianskym povolaním zverolekár, vo voľnom čase dokumentarista a prozaik, sa vo s vojich posledných dvoch knihách necháva inšpirovať skutočnými udalosťami s kriminálnym pozadím. Po zbierkach poviedok Zverolekárove zápisky 1 a 2, Zverolekár nehryzie a netradičných Dejinách Slovenska a Slovákov od Veľkého tresku po Veľký tresk vychádza v roku 2010 román Ketamínový fantóm. Pod hlavičkou nového vydavateľstva skúša Fabian nový žáner a súdiac podľa toho, že na trhu je už aj druhý podobne ladený titul, tento štýl a tematické zameranie autorovi zrejme sedia.

Detektívny román Ketamínový fantóm sa opiera o  skutočnú udalosť, ktorá sa odohrala v roku 2009 v Bratislave. A podnetom na napísanie aktuálneho románu s  názvom Prerušenie tehotenstva. Zn. diskrétne sa stal prípad falošného gynekológa spred niekoľkých rokov. Istý muž sa vtedy vydával za lekára pôsobiaceho v  zahraničí. Na slovenských internetových fórach ponúkal mladým ženám údajne prevratný typ interrupčného zákroku. Samozrejme, išlo o  podvod, muž bol prichytený pri čine štábom nemenovanej televízie a ku všetkému sa priznal. Pohnútky, ktoré vedú k  podobnému alternatívnemu riešeniu svojho „problému“, Fabian ilustruje na príklade dvoch rôznych žien. Stredoškoláčka Eva, ktorá sa bojí reakcie rodičov, vidí v  stretnutí s  internetovým gynekológom (po nevydarenom odskúšaní babských receptov) posledné možné východisko zo situácie. A Zdenka, ktorej matka je známa onkologička a striktná odporkyňa potratov.

Román mapuje obdobie dvoch mesiacov a  hoci je identita falošného gynekológa vzhľadom na jeho rozsah odhalená pomerne skoro, autor nám následne predostiera možný scenár toho, ako sa s nepríjemnou situáciou vyrovnáva páchateľ sám a jeho rodina. Situácia sa pre policajných vyšetrovateľov navyše poriadne zamotá, keď nájdu obhorené telá neznámych žien. Zdá sa, že s  falošným lekárom ich čosi spája. Cieľom hlavného vyšetrovateľa Farského a jeho tímu je zistiť, čo to je. Fabianov nový titul určite poteší priaznivcov jeho predchádzajúceho románu a niet dôvodu neveriť, že fanúšikov si nájde aj medzi čitateľmi tzv. dánoviek (najmä tých, ktorí možno uvítajú absenciu vulgarizmov – Fabianovi sa aj bez nich úspešne darí konštruovať živý jazyk postáv). Otázna zostáva voľba názvu, ktorá eventuálnych čitateľov, ktorí predchádzajúcu tvorbu Pavla Fabiana nepoznajú, môže skôr odradiť. Je to škoda, autor má istotne potenciál rozšíriť okruh svojich priaznivcov a vybudovať si stabilnú čitateľskú základňu.