Recenzia
Lea Šagátová
05.01.2016

Prešporsko-bratislavské historky - Ivan Szabó

Prechádzka historickou Bratislavou na začiatku 18. storočia. Známe uličky hlavného mesta sa pred našimi očami menia na tajomné zákutia starého Prešporka. Lákavé a  skutočné dobrodružstvo nám ponúka neobyčajný sprievodca Prešporsko-bratislavské historky (Perfekt 2015), prostredníctvom ktorého sa zasmejeme, zhrozíme i udivíme.

Dielo prozaika a  spisovateľa literatúry faktu Ivana Szabóa predstavuje súbor poviedok o slovenskom hlavnom meste. Zámerom knihy je odhaliť čitateľom nepoznanú históriu Bratislavy. Keďže učebnice dejepisu zaznamenávajú prevažne stro hé informácie a  fakty o  najvýznamnejších udalostiach, tie malé príhody, ktoré tvoria dušu historického mesta, zostávajú pre ľudí často nepoznané. Historky vystihujúce charakter mesta a osudy jeho obyvateľov upadli do zabudnutia. Autor sa o nich však postupne dozvedal, zhŕňali sa do jeho rúk a tieto poklady teraz ponúka ďalším generáciám.

Poviedky čerpajúce z histórie sú písané s citom pre zážitok. Autor čitateľa pobaví, poučí či prekvapí. Každá poviedka je svojská, neobyčajná, v  každej je vyrytý jedinečný príbeh. Autor tvorí prózy zaujímavým a jasným jazykom. Čitateľ si ich môže prečítať na jeden dych, pretože sú pomerne krátke a najmä pútavé. Navyše sú doplnené o  zaujímavé fotografie a  ilustrácie súčasného aj historického mesta, budov, pamiatok či osobností.

Dielo Ivana Szabóa zaiste osloví nielen obyvateľov Bratislavy, ale svoje miesto v  domácej knižnici si nájde u  mnohých milovníkov histórie Slovenska či zberateľov kuriozít. Kniha priblíži mesto z iného uhla pohľadu, než na aký sme zvyknutí. Budovy už nebudeme vnímať len vizuálne. Pocítime tiež ich atmosféru. Už to nebudú len stavby či sídla inštitúcií. Poviedky oživujú ich ducha. S historkami sa zúčastníme zakázaného súboja, prekonáme morovú epidémiu, objavíme zabudnuté osobnosti aj šľachetné činy, spoznáme Mozartovho rivala, dozvieme sa, odkedy je na Dóme svätého Martina hromozvod, a množstvo ďalších informácií či príhod. So sprievodcom Prešporsko-bratislavské historky sa vám žiaden bratislavský kút, ulička či budova nebudú zdať nudné. Bratislava je mimoriadne bohatá na historické udalosti, slávne návštevy a každá socha tu má svoj príbeh. O mnohých z nich sa dozviete práve v tejto knihe.