Recenzia
Andrej Vallo
07.01.2005

Priamy marketing alebo Priama cesta ako si získať a udržať zákazníka - Peter Štarchoň – Jan Faltys – Jaroslava Dzugasová

Peter Štarchoň – Jan Faltys – Jaroslava Dzugasová

Priamy marketing alebo Priama cesta ako si získať a udržať zákazníka

Bratislava, Direct Marketing Beta 2004

Prvá komplexne spracovaná kniha o priamom marketingu na Slovensku konečne uzrela svetlo sveta. Sporadické pokusy rôznych autorov v tejto oblasti nahradil systematický prístup k danej téme. Pôvodná publikáciu vychádza z reálnych podmienok slovenského trhu, ktorý v priamom marketingu postupne dosahuje štandardnú európsku úroveň. Približuje základné princípy priameho marketingu nielen z teoretického hľadiska, ale dôraz kladie najmä na jeho praktické využitie. Stáva sa tak praktickým sprievodcom a poskytuje návod, ako si získať a udržať zákazníka.

Úvodné kapitoly obsahujú prehľadné spracovanie terminologického vymedzenia priameho marketingu a jeho historického vývoja. Nasledujúca časť knihy vysvetľuje, ako postupovať pri realizácii akcie priameho marketingu. V tretej časti knihy autori zdôrazňujú význam využívania databázového marketingu. Štvrtá časť je zasa dôležitým mostíkom medzi teóriou a praxou. Autori zdôrazňujú špecifiká využitia priameho marketingu a jeho procesuálnu stránku. Zrozumiteľným spôsobom poukazujú na význam marketingového výskumu a uplatňovania štatistických nástrojov. Kto chce vedieť, ako využiť potenciál direct mailu, telemarketingu, neadresnej zásielky, reklamy s priamym ohlasom, katalógového a zásielkového predaja, elektronického priameho marketingu (e-mail marketingu, SMS marketingu, MMS marketingu), či ako vytvoriť a riadiť zákaznícky klub, určite sa to dozvie. Z obsahu šiestej časti je zrejmé, že autorský kolektív dôverne pozná nielen teóriu priameho marketingu, ale aj podmienky, príležitosti a problémy v jeho praktickom využívaní na Slovensku. Záverečná kapitola dokonca sformulovala perspektívy rozvoja priameho marketingu u nás.

Na konci nájde čitateľ takmer 130 hesiel – výrazov používaných v oblasti priameho marketingu a v príbuzných odboroch a v prílohe plné znenie etických kódexov Asociácie direct marketingu na Slovensku a Rady pre reklamu.

Andrej Vallo