Recenzia
Lucia Mattová
06.05.2015

Priateľ Franza Kafku - Miro Gavran

Útlu knihu súčasného chorvátskeho spisovateľa Mira Gavrana Priateľ Franza Kafku som brala do rúk so zvedavosťou, ale aj s  trochou nedôvery. Meno tohto po nemecky píšuceho predstaviteľa českej literatúry židovského pôvodu poznáme snáď všetci, no s jeho životnými osudmi možno nie sme až tak dôkladne oboznámení. Aký pohľad na spisovateľa ponúkne čitateľovi Gavranov román?

Kafka zanechal vo svete literatúry výraznú stopu, no jeho diela nezvyknú patriť k  najobľúbenejším kúskom v  našich domácich knižniciach. Ponurá atmosféra a  rozporuplnosť, ktorou je opradený, v mnohých čitateľoch vyvoláva oprávnený rešpekt. Poniektorých dokonca odrádza.

Miro Gavran predstavuje Kafku nie ako literárneho velikána, ale ako človeka z mäsa a kostí. Podaril sa mu pre čitateľa trochu nečakaný, zaujímavý kúsok. Cez optiku Kafkovho priateľstva s Maxom Brodom spracoval životopisné údaje do krátkej prózy a predstavil tak Kafku v inom svetle – ako váhavého, pochybujúceho o  sebe samom aj o  vlastnom literárnom talente. Autor vychádzal z  autentických skutočností z  Kafkovho života. Gavranov Kafka je stručný, ba až heslovitý. Strohé a  lakonické výpovede sa však ukázali byť výhodou. Neuberajú nič na pútavosti príbehu, práve naopak. V  krátkych kapitolkách sa autor pozastaví pri všetkých zásadných udalostiach Kafkovho štyridsaťročného života. Mnohé fakty vynechal, niečo si domyslel a výsledkom je rozsahom krátky, no prekvapivo pútavý príbeh poodhaľujúci rodinné zázemie, komplikovaný a bolestný vzťah s otcom, Kafkove osudové ženy aj jeho vnútornú rozorvanosť, z ktorej sa celý život nedokázal vymaniť.

Miro Gavran sa zapísal do širšieho čitateľského povedomia najmä vďaka svojim dramatickým dielam. Román Priateľ Franza Kafku ho predstavuje ako prozaika a  ukazuje ďalší rozmer jeho tvorby. Z knihy sála autentická atmosféra doby a  môže sa pre čitateľa stať akýmsi pútačom a zároveň návodom ku Kafkovi a  jeho literárnemu dedičstvu. Zrazu sa stáva prístupnejším a  čitateľnejším.