Recenzia
04.06.2009

Príbeh o Zúfalčekovi. Malý hrdina s veľkým srdcom - Kate DiCamillová

Kate DiCamillová

Príbeh o Zúfalčekovi /Malý hrdina s veľkým srdcom

Preklad Oľga Kralovičová

Bratislava, Ikar 2009

Kate DiCamillová, jedna z najpopulárnejších amerických autoriek pre deti, prináša v knižke o Zúfalčekovi príbeh neobyčajného myšiaka, ktorý už od narodenia bol iný ako ostatní jeho súrodenci, aj ako ostatní členovia veľkej myšej rodiny. Zúfalček sa líšil od svojich súkmeňovcov vonkajším vzhľadom, ale predovšetkým svojím vnútrom. Už to, že sa narodil s otvorenými očami, signalizovalo, že z neho nevyrastie obyčajný priemerný myšiak, otvorené oči mu vskutku dovoľovali uzrieť to, čo ostatní z jeho príbuzenstva nikdy nemôžu uvidieť, a jeho zvláštne vnútorné ustrojenie mu umožňovalo zažívať také dobrodružstvá, o akých iné myši ani nechyrujú. V zámockej knižnici, kde Zúfalček – na rozdiel od zvyklostí myšacieho národa knihy neobhrýza, ale číta – sa ako vášnivý čitateľ tak stotožní s príbehom o rytierovi a princeznej, že zatúži prežiť podobný príbeh so zámockou  princeznou  Hrášinkou, do ktorej sa zúfalo zamiluje. Keďže Zúfalček je celkom netypický myšiak, ,,inakosť“ je aj jedna z hlavných tém tejto knižky, podobne aj fungovanie rôznych stereotypov, konvenčných obmedzení. Autorka ich síce ironizuje v súvislosti s myšacím spoločenstvom (aj na prípade tvrdých napomínaní: toto sa nepatrí na myš, tak sa to  medzi myšami nikdy nerobilo, správna myš sa musí správať takto a takto, a ak neuposlúchne, musí byť z myšacieho spoločenstva vylúčená a potrestaná...), chápavý čitateľ sa však dovtípi, že všetko, čo sa povedalo o sile stereotypného myslenia smerujúceho k netolerancii voči odlišnostiam, platí rovnako aj v ľudskom svete... Paralely sa dajú ľahko nachádzať aj v rozložení dobra a zla vo svete (myšacom aj ľudskom), v náročnom zápase s prefíkanosťou, zlomyseľnosťou s nenávisťou, najmä keď sa snúbi ešte aj s hlúposťou a obmedzenosťou... a aj v tom, že ten, kto bojuje za dobro a spravodlivosť, napokon môže zvíťaziť, ak nachádza podporu u iných... Tak aj v príbehu o nezvyčajnom myšiakovi  dobro zvíťazí nad zlom a podceňovanému a odsudzovanému Zúfalčekovi sa napokon podarí splniť svoje sny, aj keď samozrejme, v rámci jeho myšacích možností.

– ef –