Recenzia
Mária Dovičák
06.05.2021

Príbehy zoo života

Lorenz Pauli/Kathrin Schärer: Rigo a Róza

Preklad: Ján Jambor

Bratislava: Perfekt, 2020

 

Švajčiarske autorské duo Lorenz PauliKathrin Schärerová má za sebou dlhoročnú a plodnú spoluprácu. Hoci Pauli spolupracuje pri tvorbe svojich kníh pre deti a mládež aj s inými ilustrátormi nemecky hovoriacej proveniencie, ako napríklad Sonja Bougaeva či Miriam Zedeliusová, Kathrin Schärerovú možno nazvať dvornou ilustrátorkou jeho textov, o čom svedčia takmer dva tucty spoločných diel. Z ich spolupráce vzišla i kniha Rigo und Rosa (2016, Atlantis), ktorá získala v roku 2017 cenu Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis, najprominentnejšie ocenenie za tvorbu pre deti a mládež vo Švajčiarsku. Popularitu tejto knihy určenej pre deti a dospelých podčiarkujú nielen preklady do viacerých jazykov vrátane slovenčiny, o ktorý sa postaral Ján Jambor, ale aj skutočnosť, že kvôli dopytu po pokračovaní príbehov dvojice Rigo a Róza je na jeseň tohto roku naplánované vydanie Rigo a Róza 2 s rovnakým autorským zložením.

Hlavnými hrdinami „28 príbehov zo zoo a zo života“ je starnúci leopard Rigo žijúci v zoo a mladá, zvedavá myš Róza. Nezvyčajné priateľstvo mačkovitej šelmy a malého hlodavca, ktorý by v reálnom svete bol prirodzenou korisťou šelmy, sa začína naozaj netradične: túžbou Rózy po ochrane pred zlými tvormi, s ktorou sa obracia práve na leoparda Riga, a ten jej ju po prvotnom šoku – „Ja mám ochraňovať teba?“ (s. 6) – poskytne, netušiac, ako toto rozhodnutie obohatí jeho doterajší život.

Leopard sa vyznačuje metódou lovu, založenou na trpezlivom stopovaní koristi. Pauliho Rigo sa trpezlivosťou vyznačuje tiež: trpezlivo počúva a odpovedá na nespočetné otázky svojej malej priateľky alebo sa s ňou trpezlivo zamýšľa nad tými, ktoré sám nevie zodpovedať či nad nimi doteraz nepremýšľal. „ ,Si taký istý ako včera?‘ Rigo zastal a zamyslel sa. ,Trochu áno a trochu nie. Znova a znova sme iní, a predsa sme takí istí.‘ “ (s. 15) Zatiaľ čo Rigo týmto postojom predstavuje vo dvojici toho staršieho, pokojnejšieho a skúsenejšieho, jeho spoločníčka sa ocitá v roli bezstarostného a chráneného dieťaťa, ktoré chce všetko vedieť, všetkému rozumieť a následne sa z objaveného (i neobjaveného) úprimne teší, čím sa jej často podarí rozjasniť deň svojho starnúceho a občas melancholického priateľa.

Vzťah Riga a Rózy je postavený na spoločných bláznovstvách, no najmä na ohľaduplnosti, dôvere – „Nemôžem sa ťa báť, lebo ti dôverujem.“ (s. 16), vcítení sa, spoločnom filozofovaní o slobode, pravde, fantázii – „Predstav si, že losy by mali namiesto kopýt kolesá.“ (s. 83), ale i o starnutí či chýbaní si a diaľke: „Jedno, kde som. Srdcom som celkom, celkom blízko teba...“ (s. 29) Každý z 28 príbehov vedie Pauli detsky jednoducho, priamočiaro a s humorom k určitej pointe, a tým približuje malému čitateľovi aj abstraktné témy, ktoré poskytujú materiál na pozastavenie sa a zamyslenie aj dospelému čitateľovi.

Schärerová svojimi na detaily bohatými, naturalistickými ilustráciami zvierat, ktoré však svojou gestikou a najmä mimikou pôsobia nanajvýš ľudsky, Pauliho text nielen symetricky sprevádza, ale často i ďalej rozvíja a hrá sa ním, čím čitateľa pozýva k prehĺbenej recepcii prečítaného. Napríklad v príbehu s názvom Sama možno na prvej dvojstrane okrem názvu nájsť len jedinú vetu: „Riga nebolo nikde vidieť.“ (s. 70) Obom stranám však dominuje ilustrácia prázdnej ohrady, ktorú z popredia pozoruje Róza, sediac na zemi so sklesnutými kútikmi a chvostom, držiac sa jednou rukou za srdce a druhou sa opierajúc o zem, akoby hľadala oporu na zvládnutie tohto pohľadu.

Rigo a Róza je spojením krásnych ilustrácií a vtipných, jednoducho písaných, hlbokomyseľných dialógov, ktoré ponúkajú rôzne možnosti reflexie, a tým oslovujú publikum oveľa širšie ako len deti od 5 rokov.