Prierez tmou

Vyhľadávané – háklivé

Vyhľadávané – háklivé

Ireney Baláž: Prierez tmou

Bratislava, Vydavateľstvo EternaPress 2004

   V tretej zbierke stručných básní, stručných veršov, lyrického a emocionálneho minimalizmu dominuje prísna myšlienková kompozičná výstavba zachytávajúca vysoko abstraktné a všeobecné témy, v strede ktorých je človek, život a existencia. Rozvíjanie náročných analytických úvah, sled detailných (seba)analýz básnického subjektu orientovaného v aktuálnych intelektuálnych smeroch spolu so snahou povedať niečo naozaj nové, povyberať zo všetkých medzier významov slov, odkrývať videné ale nezbadané, patrí medzi vyhľadávané ciele dnešných básnikov z mladej a strednej generácie. Vyhľadávané, ale aj háklivé! Pretože hranica, keď sa z tajných a asociačných nití textúry tvorí ešte komunikovateľný význam a keď sa tie isté nite „zrútia“ do klbka, je pre čitateľa veľmi citlivá. Našťastie, autor zbierky Prierez tmou v nej aj tvoril, preto sa mu podarili básne z intímneho prostredia a básne otvorenejšie zamerané na súčasné problémy postmodernej a masovej kultúry.

Radoslav  Matejov