Recenzia
-kz-
23.11.2015

Príkre svahy - Víťazoslav Hronec

Oproti tomu básnická zbierka Víťazoslava Hronca (1944) Príkre svahy vychádza z množstva kultúrnych a filozofických odkazov, preto sú jeho verše ťažšie čitateľné, predstavujú intelektuálnu výzvu, v ktorej treba postupne odhaľovať jednotlivé odtienky významov. Autor rád spája na prvý pohľad nespojiteľné veci a udalosti: „Za dedinou stojí stará krčma. / Všade okolo nej more po kolená. / Upíry na dedinskom cintoríne / Chrumkajú prvé reďkvičky.“ Logickými kontrastmi upozorňuje na neautentickosť ľudského prežívania a  navodzuje znepokojivé otázky o  podstate života jednotlivca i  celej spoločnosti. Zbierka po prvýkrát vyšla v roku 1993 v srbčine.