Recenzia
Peter Kosmály
13.09.2004

Prorok, mystik, rebel

 

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2004

Preklad Marián Andričík

Prekladatelia dosiaľ predstavili anglického básnika Williama Blaka slovenskému čitateľovi dvoma zbierkami: Záhrada lásky (1976) a Piesne skúsenosti (1995). Teraz vyšiel pod názvom Počul som spievať anjela výber z jeho tvorby, ktorý zostavil a preložil Marián Andričík. William Blake bol v čase svojho života, na prelome 18. a 19. storočia, cirkevným i svetským rebelom a jeho prorocké texty kritika porovnáva napríklad s básňami beatnika Allena Ginsberga. A Anričík už slovenským čitateľom predstavil aj tvorbu beatnikov v antológii Nahý anjel (1995).

Zbierka Počul som spievať anjela čerpá z anglického výberu The Works of William Blake (1994), pričom v nej nájdeme aj niekoľko autorových ilustrácií. Blake sa totiž preslávil nielen poéziou, ale aj svojimi rytinami (Blakove rytiny a súborné dielo nájdete aj na adrese www.blakearchive.org). Prekladateľ vybral ukážky z troch Blakových básnických zbierok, z dvoch prorockých kníh a preložil aj niekoľko rukopisných básní. Okrem toho tu nájdeme poznámky a vysvetlivky, kalendárium básnikovho života, prekladateľskú poznámku a doslov: Prorok duchovných hodnôt.

Z Blakových básnických zbierok tu nájdeme najmä výber z Piesní nevinnosti, ktoré vyšli prvýkrát v roku Francúzskej revolúcie a výber z Piesní skúsenosti, ktoré neskôr napísal ako ich protiklad. Obe vyšli spolu v roku 1794 s podtitulom: „dva protikladné stavy ľudskej duše“, pretože mnohé básne z prvej zbierky sú už v druhej podávané očami skúseného človeka. Výber z Blakovho debutu Básnické črty zase obsahuje prvotiny. Z jeho prorockých kníh nájdeme dve: Kniha Thelina a Svadba neba s peklom. Vo svojich prorockých cykloch si Blake vytvoril akési vlastné náboženstvo s rôznymi bôžikmi a božskými princípmi. Napríklad Urizen – symbol rozumového princípu je slovo vytvorené z „your reason – váš rozum“ alebo Orc slovo vytvorené z latinského „cor“ (srdce). Zbierka obsahuje ešte sedem rukopisných básní, okrem iného aj báseň Počul som spievať anjela.

Marián Andričík sa vydaním tohto výberu pokúša nadviazať na jednu z tendencií moderného prekladu, ktorý sa usiluje rozšíriť rýmotvorné možnosti slovenského verša. Blake totiž nemal literárne vzdelanie a svoje básne nepísal podľa ustálených verzologických pravidiel, preto majú mnohé preklady experimentálny charakter. Tento svojrázny spisovateľ si iste nájde na Slovensku nových čitateľov.

Peter Kosmály