Recenzia
Alena Štrompová
25.09.2013

Prorok - S. J. Parrisová

Preklad Milan Kopecký
Ikar 2012


Historický triler patrí medzi obľúbené žán­re a zrejme to vie i autorka, ktorú niekto­rí literárni kritici prirovnávajú k Danovi Brownovi. Britská spisovateľka S. J. Parriso­vá (vlastným menom Stephanie Merrittová) prichádza s druhým historickým románom v preklade Milana Kopeckého. Už jeho názov, ale i prebal odkazuje na tajomstvá mágie a okultizmu prepojené s najvyššími vlád­nymi kruhmi. Hlavným protagonistom je odvážny špión pod ochranou francúzskeho kráľa Henricha III. – astronóm Giordano Bruno – poverený vyšetrovaním možného sprisahania, ktoré si vyžaduje veľa diploma­cie a premyslených šachových ťahov. Jeseň v roku 1583 sprevádza všeobecné vzrušenie zo zvláštneho znamenia odkazujúceho na veľkú konjunkciu planét Jupitera a Satur­na. Zakázané rituály, magické znamenia, a dokonca vražda na kráľovskom dvore so znamením Jupitera vyrytým na tele dvornej dámy sú dostatočným dôvodom na šírenie paniky a rôznych okultistických výmyslov nielen v uliciach zdeseného Anglicka, ale i na kráľovskom dvore, kde pevnou rukou vládne kráľovná Alžbeta. Je zhoda týchto udalostí predzvesťou jej zvrhnutia a dosa­denia uväznenej Márie Stuartovej? „Čo iné by to mohlo znamenať, ak nie konečné, absolútne zvrhnutie starého náboženstva a nastolenie nového, na čele s jej veličenstvom ako svetlom rozumu a pochopenia?“ pýtajú sa vzdelanci na zakázaných špiritistických rituáloch. Rozprávač príbehu Giordano Bru­no, „vydedenec“ z rodného Talianska, neverí mágii natoľko, aby podľahol presvedčeniu, že ohlasovanú „ohromnú a hrozivú premenu ríš a kráľovstiev“ majú na svedomí astro­logické úkazy a duchovia. S potrebným nadhľadom, ale i sympatiami ku kráľovnej („aký iný panovník by mal prebrať záštitu nad kacírskym filozofom s neortodoxnými a provokatívnymi názormi, ak nie táto slobodomyšlienkárska žena, čo sa nehanbí za svoju inteligenciu“) trpezlivo roz­pletá premyslenú pavučinu intríg katolíkov v boji s protestantmi, preniká do sveta dvorných dám, služobníkov, radcov, donášačov a inkvizítorov v druhej polovici 16. storočia. Čitateľ sleduje sprisahanie a pátranie po vrahoch s úsudkami i omylmi stredovekého učenca, pokojne si vychutná súdobú atmosféru a myšlienkové pochody šľachty i poddaných, a hoci autorku Proroka prirovnávajú k Danovi Brownovi, tu čita­teľ dejom nepreletí upachtený senzáciami, ale pokojným tempom prepláva páchnucou nočnou hladinou v malej loďke s mĺkvym prievozníkom, i keď mu pôjde o život. A to je rozdiel. S Parrisovou sa stihneme zorien­tovať v čase i v priestore.