Recenzia
25.03.2015

Protozem - Grigorij Starodubcev

Vo Vydavateľstve Pectus vyšla s vročením 2014 aj debutová básnická zbierka Grigorija Starodubceva Protozem. Autor je známy z viacerých literárnych súťaží, naposledy na seba upozornil ako finalista Básní 2013. Na konte má už dve knihy poézie pre deti Veselé básničky pre všetky detičky a Hádanky. Jeho tvorba pre dospelých však rozhodne veselá nie je. Ako naznačuje už titul zbierky, vo svojich textoch sa usiluje analyzovať stav sveta a to, čo o ňom zisťuje, mu neprináša dôvody na radosť... Zaujímajú ho ľudia na okraji spoločnosti: bezdomovci, postihnutí – práve cez ich čisté videnie reflektuje neduhy majoritnej populácie, pretvárku a neochotu vlastným úsilím zmeniť veci k lepšiemu. Precízne pozorovanie okolitého sveta mu dovoľuje vyniesť aj takéto zásadné komentáre: „Možno / že zem / bola pôvodne / kocka / no z toľkých / kopancov / sa zaoblila / alebo / tak dlho / čakala na človeka / až jej po ňom / zostalo / len veľké / vyťahané / brucho“. Útla básnická zbierka s krátkymi textami písanými voľným veršom prináša ešte oveľa viac podnetov na zamyslenie, no ako najzásadnejšie ponaučenie z nej plynie to, že človek je v podstate nepoučiteľný a stačí iba málo, aby sa náš svet priblížil ku kolapsu...