Recenzia
Monika Kupšová
15.04.2004

Provokujúca neistota

Levice, L.C.A. 1997

Literárny svet Zuzany Mojžišovej je mystifikáciou javov skutočnosti všedného sveta, kde sa slová volia nenáhlivo, teda postupne, s dôkladným ohľadom na doliehajúci časopriestor. Zrod mozaiky autorkiných príbehov s viaczmyselným názvom Afrodithé asociuje analógiu s bájnym zrodom bohyne krásy, t. j. všetko akoby vzniklo, povstalo z morskej peny slovnej a myšlienkovej inovácie, oživené originálnym espritom, brilantnou dikciou, impozantným intelektom tvorkyne.

Kompozíciu tvorí nesúrodosť slov so súrodým významom a naopak. Celková významová rovina, priestor myšlienkovej koncepcie predstavuje slovo ako prísľub nekonvenčnosti, rébusu, ktorý možno dešifrovať príhodným zmyslom. Mojžišová sa pohráva s vetami, konštruuje ich možné poslanie. Slovo dementuje, popiera, glorifikuje. Príbehy, slovné hračky, štylizované monodrámy, spovede, výpovede sú navrstvovaním poloprávd typu „že umriem a ukáže sa mi peklo“, ktoré sa zhlukujú, mudrujú, tešia... do explicitne neodškriepiteľnej, nepopierateľnej interpretácie, napr. o tom, že mozog zavše o poznanie zosmutnie. Tematika textu je netradične tradičná, sú v nej neustále prítomné autenticko-fiktívne zorné uhly pohľadov, ktorými všetko vníma, spracúva, kontempluje v monologických dialógoch. Autorka je dramaticky komická, ironicky tragická. Nič v svojom stvárňovanom ľudskom priestore nepredstiera, nedramatizuje, myšlienkovo neznásilňuje, neusiluje sa o myšlienkovú teatrálnosť. Subjektivizované ego sa identifikuje v dynamike príbehov, plných mámenia, marenia, trápenia, náhlenia. Každé rozprávanie je neistotou, ktorá provokuje k hľadaniu, k myšlienkovej explózii. Pozvoľná textová dynamika evokuje skutočnosť, že dvakrát ten istý život nenájdeš. Mojžišová konfrontuje cez seba seba, tým aj svoj protisvet, priestor vetných a významových štylizácií, dekorácií. Všetko má svoj organizovaný chaos, je to zámer, v ktorom tkvie elegantná podstata textu.

Monika Kupšová

KUPŠOVÁ, Monika: Provokujúca neistota (Zuzana Mojžišová: Afrodithé). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 2. 1998, č. 3, s. 5.