Recenzia
Robert Sabo
04.03.2005

Prozaik proti totalite. Prípad Alfonz Bednár - Július Vanovič - Prozaik Alfonz Bednár

Prozaik Alfonz Bednár

Prozaik Alfonz Bednár

Július Vanovič: Prozaik proti totalite. Prípad Alfonz Bednár

Bratislava, Causa editio 2003

  Aj napriek tomu, že meno Alfonz Bednár je dobre známe väčšine čitateľov, dosiaľ sme o ňom nemali žiadnu súvislejšiu monografiu. Vďaka Júliusovi Vanovičovi je už dnes toto biele miesto v slovenskej literárnej vede prekryté dvestostranovou knižkou Prozaik proti totalite. Prípad Alfonz Bednár. Tohto názvu sa ale netreba ľakať. I keď vyznieva ako výrok zatrpknutého antikomunistu, autor sa snaží byť čo najobjektívnejší a vidieť veci s odstupom. Prozaikom proti totalite tu nie je človek, ktorý brojí proti systému a zriadeniu spoločnosti. Bednár je zrkadlom ľudí, lebo ľudia tvoria každú spoločnosť.

  Kniha nepribližuje faktograficky Bednárov život a tvorbu, ale je esejistickým ponorom do spisovateľovho diela. Autor si všíma reakcie aj iných kritikov Bednárovho diela, pričom ich prehodnocuje, prípadne s nimi polemizuje. Samostatne rozanalyzuje každé jeho dielo, ale nezabudne ho zaradiť do širšieho kontextu, prípadne nájsť spoločné znaky s iným jeho textom. Vanovičovým cieľom je popri analýze aj syntéza, takže sú tu aj kapitoly, ako Sklený vrch, Grécke zátišie – povstalecký a prométeovský mýtus, Balkón bol privysoko a popri tom i syntetickejšie pasáže, napr. Koncepcia človeka, Súd nad socializmom, Étos a klasicita Bednárovej tvorby a pod.

  Prvá vec, na ktorú sa autor zameral je Bednárova dizertačná práca Slovenská balada. Takýto prístup sa neskôr ukázal ako správny a v prozaikovom diele našiel mnoho motívov z tejto oblasti, a to nie len v próze Sklený vrch. Nehovoríme ale stále len o prozaikovi. Hovoríme aj o scenáristovi a v knihe nájdeme pohľad i na niektoré jeho filmy. Ďalej si autor všíma i zapojenie Bednára do literárneho kontextu, napríklad jeho odmietavý postoj k lyrizovanej próze a lyrickosti. Chronologicky sleduje aj vývoj v jeho tvorbe, pričom konštatuje: „Od orálnej slovesnosti a ľudovej balady viedla jeho cesta k mýtu, potom groteske a absurdite; čiže zo Slovenska do sveta, od človeka slovenského ku všeľudskému.“

  Kto je teda Bednár? Bol básnikom proti totalite? Autor knihy nám odpovedá, že mal viac možností ako sa ku komunistickému režimu postaviť. Rozhodol sa písať ďalej to, čo si myslel, pričom musel využiť všetku svoju výstavbovú a kompozičnú rafinovanosť, aby sa jeho svedectvo dostalo k ľudom.

Robert Sabo