Recenzia
Miroslava Kuracinová Valová
10.02.2016

Radosť, humor, smiech a ich úloha v (duchovnom) živote - James Martina SJ

Evanjelium podľa Jána (15, 11) obsahuje jednu vetu, ktorá sa často nezhoduje s tým, ako kresťania žijú a zmýšľajú: „Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Zdá sa, že v našich podmienkach akoby bolo kresťanov poznať hlavne podľa zachmúrenej tváre. Ale asi pôjde o  širší problém, keďže oslovil aj amerického jezuitu Jamesa Martina SJ, autora viacerých populárnych kníh o podstate individuálnej viery. V publikácii Radosť, humor, smiech a ich úloha v (duchovnom) živote (Dobrá kniha, preklad Juraj Kohutiar) sa rozhodol vypátrať, prečo veriaci často vyzerajú, akoby radosť bola hriechom...

Problém kresťanskej radosti rozoberá komplexne a aj s pomocou iných odborníkov, napríklad Henriho Bergsona či Umberta Eca, hľadá dôvody, prečo sa kresťania tak málo radujú. Príčinou môže byť zdanie, že Ježiš sa podľa Písma nikdy nesmial, Martin však tvrdí, že „neprítomnosť dôkazu nie je dôkazom neprítomnosti“. Ježiš bol predsa za svojho života známy častým hodovaním so svojimi priateľmi z rôznych spoločenských kruhov a ťažko si predstaviť, že by k sebe niekoho pritiahol, keby na tých hostinách nebola príjemná a nenútená zábava. Láskyplná radosť s tými najbiednejšími a vydedenými. Aj mnohé evanjeliové podobenstvá majú v sebe humorný aspekt, vo svojej dobe museli dokonca vyvolávať smiech mnohými inotajmi a absurdnosťou, dnes sú však tak chronicky známe, že duchaplnosť a vtip, ktoré sú v nich prítomné, zaujmú len málokoho.

Hoci nejde o  knihu vtipov, pre úplnosť zvolenej témy v  nej nájdeme aj tie. Primárne sa však autor sústreďuje na radosť, humor a smiech v našom každodennom živote, ktorého súčasťou je aj život duchovný. Napriek príjemnému tónu sa nevyhne myšlienke, že humor je zároveň vážna vec. Vtip, v ktorom chceme predviesť svoju duchaplnosť na úkor niekoho iného, môže natrvalo raniť a pokaziť medziľudské vzťahy. Smiech, ktorí patrí veriacim, by teda nemal byť zraňujúci, má uvoľňovať atmosféru, pomáhať pri komunikácii, pri hľadaní nových východísk z problémov.

James Martin SJ ponúka pre kresťanov aj riešenia, ako obnoviť a nájsť radosť, nievšak spôsobom „keep smiling“. Smútok je predsa regulárnou súčasťou života. Niekedy sa nám však zdá, že máme primálo dôvodov na radosť, aj keď zjavne nemáme dôvod ani na smútok. Možno si len neuvedomujeme (a to platí nielen pre kresťanov), že radosť, to je hlavne vďačnosť za mnohé životné dobrá. Ak niekedy máme pocit, že ich máme málo, alebo sa prosto nevieme radovať, skúsme nájsť momentálne už v dotlači knihy Radosť, humor, smiech... radosť ako výzvu pre náš (duchovný) život.