Recenzia
Petra Nogová
16.12.2016

Rebelka - Jana Pronská

Koncept tvorby Jany Pronskej sa ani v jej najnov-
šom diele Rebelka (Slovenský spisovateľ 2016)
radikálne nezmenil. Opäť sa v ňom dostávame do
obdobia stredoveku – príbeh sa začína na panstve
grófa zo Svätého Jura a Pezinka, ktorého dcéra sa
postarala o riadny škandál. Všade známa Cecília
je tvrdá a svojrázna mladá žena bez strachu a tra-
dičných záľub. Nemieni sa podriadiť svojmu otcovi
ani konvenciám a získa miesto na vychýrenom ry-
tierskom turnaji na Bielom Kameni. Za svoj lístok naň však musí draho
platiť, dáva do hry svoju ruku a budúce šťastie. Ten, kto ju porazí, totiž
zároveň s trofejou získa aj ju. Cecília verí, že má šancu na víťazstvo. Začne
si však na ňu brúsiť zuby intrigánsky Vavrinec, ktorý je pre svoje bojové
umenie obávaným rytierom. Počas zámockej oslavy na otvorení turnaja sa
do Cecíliinho života rázne votrie iný muž, ktorý, hoci je cudzinec, dokáže
v jej srdci napáchať väčší zmätok než akýkoľvek mládenec široko-ďaleko…
  Čistá línia príbehu nenechá čitateľa blúdiť po tajomnej spleti dejových
rozvrstvení. Verne vykreslené charaktery idú za svojím cieľom, ktorým
tradične býva pomsta, nenávisť, česť, odpustenie aj láska. To všetko sa
odohráva na pozadí historických kulís, nepokojných čias po bitke pri Mo-
háči. Príbeh Jany Pronskej je podľa jej vlastných slov písaný podľa námetu
legendy o žene bojujúcej s Osmanmi a rytierovi, ktorý sa zachránil skokom
z útesu aj so svojím koňom. A tak, ako Cecília vyhľadáva nebezpečen-
stvo a vzrušenie z boja, pomaly sa začína obávať, že svoje len nedávno
nadobudnuté šťastie navždy stratí. Prehodnocovanie jej vlastných činov,
rast v ženu, ktorou detinsky opovrhovala, a nakoniec aj hrdosť jej rodiny
spôsobia, že Cecília konečne pocíti naplnenie svojej cesty životom a jeho
hádam nádejné pokračovanie.