Recenzia
Peter Kosmály
24.09.2004

Rečová komunikácia

Reč ľudí a prírody

Oľga Škvareninová

Rečová komunikácia

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2004

Druhé vydanie knihy Rečová komunikácia je nielen obohatené o nové poznatky z oblasti neverbálnej komunikácie, ale aj doplnené o nové kapitoly. Aj tentoraz text ilustrujú kresby akademického maliara Dušana Polakoviča.

Autorka sa na 270 stranách usiluje zachytiť všetky prostriedky a formy, pomocou ktorých sa ľudia dorozumievajú. Začína pri celkovom pohľade na komunikáciu a vysvetlením úloh jazyka a reči v komunikácii. Pokračuje opisom rôznych jazykových prostriedkov, napríklad eufemizmu, hyperboly, floskuly, klišé atď. Vysvetľuje, ako farba, sila, výška hlasu či tempo a plynulosť reči ovplyvňujú komunikáciu. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi rôznymi druhmi páuz v reči, aké sú ich funkcie a tiež, aké emócie sa priraďujú rôznym kvalitám hlasu (napríklad pomalé tempo signalizuje nudu, smútok, odpor). V kapitole venovanej vzdialenosti a priestoru sa dočítate, čo je proxemický tanec a ako si zabezpečiť dominanciu napríklad v kancelárii alebo vo výťahoch. Na inom mieste nájdete napríklad, ako vplýva miesto pri stole na priebeh a výsledok komunikácie, čo o hovoriacom prezrádza poloha a držanie tela, čo znamená zrkadlenie pohybov a nájdete tu aj významy mnohých gest. Autorka vám priblíži aj funkciu dotykov, mimiky, pohľadu, farby, vône a imidžu hovoriacich. Vysvetľuje tiež, ako na rozhovor vplýva napríklad charakter, temperament či pohlavie vášho partnera a prostredie, v ktorom rozhovor vediete. V závere nájdete abecedne zoradené niektoré komunikačné situácie (agresivita, arogancia, dominancia, flirt atď.) s ich charakteristikou. Kniha je určená všetkým, ktorí chcú poznať a ovládať „reč tela“ a všetko, čo ovplyvňuje ľudskú komunikáciu.

Peter Kosmály