Recenzia
Slávka Drozdová
05.09.2013

René alebo Život vikomta de Chateaubriand - André Maurois

René alebo Život vikomta de Chateaubriand

Preklad Vladimíra Komorovská
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2012

André Maurois (1885 – 1967), francúzsky spisovateľ, historik a publicista, sa čitateľskej verejnosti predstavil v roku 1918 satirickým románom Odmlky plukovníka Bramblea. Azda najviac ho však preslávili románové životopisy viacerých velikánov (Honoré de Balzac, George Gordon Byron, Frédéric Chopin, Victor Hugo, Percy Bysshe Shelley, Voltaire…). Jeho pozornosť zaujal aj francúzsky spisovateľ a diplomat François-René, vikomt de Chateaubriand (1768 – 1848), a tak v roku 1938 vyšla literárno-historická biografia René alebo Život vikomta de Chateaubriand, opierajúca sa o vikomtove memoáre Pamäti zo záhrobia (1848), jeho korešpondenciu, životopisy od viacerých autorov aj o všeobecné diela, akými sú dejiny, rôzne eseje a články týkajúce sa Chateaubrianda i ľudí, ktorí prešli jeho životom.

Sám vikomt si rozdelil život na tri časti – vnímal sa ako cestovateľ a vojak, spisovateľ a činorodý muž. Z týchto pozícií si ho všímal aj Maurois. Historická biografia obsahuje desať kapitol, ktoré chronologicky približujú vikomtovo detstvo a mladosť, jeho cesty, diplomatickú a spisovateľskú kariéru, ale i politicko-historické zvraty, ktoré mali dosah na jeho život. Autor si všíma aj jeho rodinné tragédie, city a povahové črty.

V jednej etape života zastával vikomt alias Rytier de Combourg (vrátil sa k tomuto menu, lebo anglickí študenti nevedeli vysloviť prídomok Chateaubriand a komolili ho na shatter brain, čo znamenalo zatemnený mozog) post učiteľa. Svojim žiakom vštepoval pravidlá správania sa. Radil im, aby boli neoblomne hrdí, a podľa tejto zásady žil aj sám. Bol hrdým, odmeraným a ambicióznym mužom, jeho neľahké detstvo sa podpísalo na rozkolísanej povahe. Maurois ho opisuje ako človeka so zložitým charakterom, ktorý nevedel naplno milovať. Svoju manželku nikdy neľúbil, viedol neviazaný súkromný život, no ani jednej z jeho mileniek, obdivovateliek a inšpirátoriek sa nepodarilo prebiť do jeho spustnutého vnútra.

Majstrovský román o významnom predchodcovi francúzskeho romantizmu, Rousseauovom obdivovateľovi, monarchistovi a zároveň vzbúrencovi proti kráľom, liberálovi a ultraroyalistovi, racionalistovi a vizionárovi, ktorý žil s rozpoltenou dušou v pohnutej dobe, je prínosom k lepšiemu poznaniu takej zložitej osobnosti, akou bol François-René, vikomt de Chateaubriand. Nielen samotný vikomt vedel obratne žonglovať so slovami. Takisto tvorca jeho románového životopisu André Maurois je zárukou, že sa nám do rúk dostáva pozoruhodná kniha. Kvalitný preklad Vladimíry Komorovskej umocňuje čitateľský zážitok z jej prvého vydania v slovenskom jazyku.