Recenzia
Ľubica Psotová
09.10.2014

Reštart - Prema Leo

HladoHlas Group 2013

Prema Leo, rodným menom Matej Kubaliak, je hudobníkom, filmárom, šéfredaktorom informačného portálu, ale i úspešným spisovateľom motivačných kníh. Román Reštart dokáže aj napriek bohatej ponuke motivačných titulov na pultoch slovenských kníhkupectiev zaujať a dokonca osloviť i čitateľov, ktorí majú k literatúre tohto žánru váhavý postoj.

Prema Leo veľmi dobre pozná psychiku súčasníka. Dôsledne pracuje so svojimi životnými postrehmi, pozorovaniami, analýzami, vďaka ktorým citlivo a cielene odkrýva intímnu rovinu myšlienok a pocitov človeka. Otvorene vypovedá o dezorientácii jednotlivca, o jeho mučivej beznádeji, dezilúzii a prázdnote, o bezvýslednom hľadaní zmyslu života. Hlavný hrdina Teo je intelektuál. Napriek tomu, že je známy, profesionálne úspešný, uznávaný a obľúbený, cíti sa bytostne nešťastný. Pozná rôzne odporúčané návody na dosiahnutie vnútornej harmónie, spokojnosti a šťastia (text zaujímavo kompiluje základné myšlienky známych, už vydaných motivačných diel), dokonca je ich tvorcom. No napriek tomu psychicky padá na dno a na kľúčové existenciálne otázky, pálčivo vyvstávajúce z každej prežitej skúsenosti, nenachádza presvedčivé odpovede. Uvedomuje si, že potreba šťastia je primárnym impulzom každého ľudského konania, no prekážky, ktoré sme si storočiami vybudovali, generáciami osvojili a ktoré súčasná doba ešte prehlbuje, zabraňujú možnostiam jej naplnenia. Až stretnutie so Smrťou – v priamom i metaforickom význame – mu prinesie nový pohľad na svet: „Báť sa smrti je ako báť sa vlastného tieňa. Žiť znamená dívať sa smrti do očí.“ Via, ktorá sama seba nazýva Smrťou a ktorej meno signalizuje isté východisko z hrdinovej neľahkej životnej situácie, je v diele budovaná veľmi pútavým, kompozične premysleným spôsobom. Čitateľ pátra po jej skutočnej identite, a tak prostredníctvom postupného odkrývania charakteru tejto postavy nenútene odhaľuje aj jednotlivé vrstvy autorom podávanej filozofie.

Reštart je čítaním pre každého, kto rád narúša mechanicky naučené a zaužívané stereotypy myslenia či vnímania. Je vhodnou knihou pre všetkých, ktorí blúdia v komplikovanej sieti problémov, sú v kritickej situácii a hľadajú plnohodnotné uplatnenie v živote.