Recenzia
Jana Túry Kopčová
15.10.2010

Retro album

 Bratislava, Ikar 2010

 

Juraj Šebo za ostatné tri roky zdokumentoval štyri rozporuplné desaťročia minulého storočia. Ako prvé spracoval šesťdesiate roky (Zlaté 60. roky), potom roky 70. a 80. (Normálne 70. roky, Reálne 80. roky) a po veľkom ohlase a na potešenie čitateľskej verejnosti napokon načrel do svojho detstva – do obdobia 50. rokov minulého storočia. Úvodné slová v knihe patria dramatikovi, textárovi a najznámejšiemu obyvateľovi Radošinej – Stanislavovi Štepkovi. „Stanislav Štepka je moja vlnová dĺžka. Dokáže sa aj k smutným obdobiam vyjadriť veselým pohľadom, povedal na margo svojho súčasníka autor knihy. A presne také sú 50. roky. Pre súčasnú mládež smiešne, paradoxné a neuveriteľné, pre pamätníkov nostalgické, smutné i šokujúce.

Osemnásť kapitol nás prevedie svetom autorovho detstva, ktoré bolo plné dávno zabudnutých pionierskych sľubov a túžby po „exkluzívnom“ tovare, ako boli banány, pomaranče, či dokonca šijacie ihly. Tí starší si isto s úsmevom zaspomínajú na skoro nedostupného „Tudora“ či nemenej atraktívnu Škodu 1200 alebo na vtedy uniformné „tesiláky“! Pravdou však býva, že človek často zo svojej pamäti vymaže zlé spomienky a nahradí ich len tými pozitívnymi. Starší ľudia dodnes s radosťou spomínajú na časy prvomájových pochodov a zábavy mladých do skorých ranných hodín. Mladšia generácia vníma 50. roky s odstupom ako obdobie vysťahovalectva, či násilnej výmeny osôb maďarskej národnosti s osobami národnosti slovenskej. Šebo nezabúda spomínať ani túto tragickú stránku obdobia, no nezobrazuje ju s pocitom krivdy, ale naopak so štipkou humoru a irónie.

Pozitívnym prínosom je tiež skutočnosť, že jednotlivé pasáže knihy sú trefne doplnené dobovými fotografiami z veľkej časti čerpajúcimi z autorovho osobného fotoalbumu. V závere knihy nechýba súbor vysvetliviek, v ktorých sú ozrejmené výrazy, ktoré „skôr narodeným nič nehovoria“ (s. 319), napr. štricle, koťogo, esenbák a pod.

Budovateľské 50. roky sú nielen autorovými autobiografickými poznámkami, ktoré mapujú spomienky staršie ako jedno polstoročie, ale predstavujú tiež typické reálie tohto už skoro zabudnutého obdobia. Šebove knihy predstavujú sumár toho najvýraznejšieho a najnezabudnuteľnejšieho z minulosti nás, našich rodičov, ba dokonca i starých rodičov.

Jana Kopčová