Recenzia
Marta Bábiková
10.08.2010

Rezba motorovou pílou. Príručka pre výtvarníkov - Andrej Irša - Veci, čo nás zbližujú

Veci, čo nás zbližujú

Veci, čo nás zbližujú

Andrej Irša

Rezba motorovou pílou. Príručka pre výtvarníkov

Kátov, A studio Andrej Irša 2009

Autor a zároveň vydavateľ tejto praktickej príručky pristupuje k rezbárstvu s rešpektom pred remeslom a s vážnosťou a cťou pred umením. Takto ako muž ,,od fachu“ pristupuje aj k celej koncepcii knihy a ku každej časti jej obsahu. Od nežného, lyrického objektu na obálke a celkom bežných úvodov o autorovi a čo chce knižkou povedať, nás vovedie do celkom prízemnej reality. Drevo ako materiál budúcich umeleckých objektov ho zaujíma od bodu, keď stromy začínajú rásť, cez jeho ťažbu a spracovanie. Pričom nezabúda ani na riziká spojené s touto etapou, keď sa prírodný materiál mení na umelecký. Šokujúcimi fotografiami poranení pri rezaní dreva docieli asi najlepšiu osvetu, aby rezbárski nadšenci nepodceňovali túto činnosť. Po drastickej osvete ponúka výtvarnú teóriu v kocke, koncízne do nej zahrnie aj problémy s výučbou tohto umeleckého remesla. Od teórie sa znova vráti do praxe, budúcich adeptov rezbárstva oboznámi s užitočnými nástrojmi a strojmi, s ich konštrukciou, používaním aj údržbou. Až po dôležitých radách, upozorneniach a informáciách prichádza na rad postup výroby sochy. Aj tu sa prejavuje autorov rešpekt pred umením, ešte nehovorí o tvorbe, ale o výrobe, pretože ide len o akési hrubé opracovanie dreva. Pracovné postupy začína opisovať od transportu dreva z miesta ťažby, cez manipuláciu na mieste realizácie, až po prepravu hotových sôch, ich osadenie a povrchovú úpravu. V záverečnej kapitole rovnako ako v predchádzajúcich stojí autor rovno na zemi, vecne upozorňuje výtvarníkov, ako si majú svoje diela podpisovať, označovať, neobchádza ani otázku finančného ohodnotenia diela, prezentácie a spoločenského života rezbárov. Fotogaléria ponúka laikom obdiv, zručným nadšencom možno aj inšpiráciu.

Marta Bábiková