Recenzia
15.01.2009

Rimavská Sobota na starých pohľadniciach - Oľga Bodorová

Oľga Bodorová

Rimavská Sobota na starých pohľadniciach

Bratislava, Dajama 2008

Ďalšia publikácia z edície Mestá na starých pohľadniciach oboznamuje čitateľov s centrom Gemersko-malohontskej župy. Slávu mestu priniesli viacerí predstavitelia uhorskej vedy a kultúry, ktorí sa tam narodili, alebo tam pôsobili. O význame ich prínosu k pokroku svedčí aj to, že Gemersko-malohontské múzeum patrilo a dodnes aj patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie múzeá na Slovensku. Texty o jednotlivých častiach mesta, jeho uliciach a domoch opisujú nielen ich históriu, ale sú obohatené aj o rôzne príbehy, ktoré čitateľom pomôžu lepšie pochopiť mentalitu a spôsob života obyvateľov Rimavskej Soboty v minulosti. Dúfame, že spolu s nimi aj obsahová štruktúra a členenie jednotlivých kapitol prispeje k plnšiemu precíteniu a poznaniu mesta, ktorého zákutia zaujmú každého návštevníka. Publikácia bude azda vhodnou inšpiráciou pre turistov, aby navštívili toto mesto a určite si nájde čitateľov aj medzi domácimi obyvateľmi, ktorí v nej možno objavia dosiaľ niečo nepoznané.