Recenzia
24.07.2013

Robotnica na poslednú chvíľu - Hana Košková

Norami 2012

 

Aj v novej zbierke dokáže Hana Košková prekvapiť. Jej názov predikuje existenciálnu tematiku, ale na prvý pohľad sa zdá, že autorka ostáva verná témam z predchádzajúcich kníh – láska či partnerstvo – jej básne sú plné intimity a zmyselnosti. Strhávanie červeného papradia z úst (s. 7), zahmlievanie zrkadiel nahotou (s. 10), ruky so zakázaným ovocím (s. 14)… Ale to všetko sa znenazdajky prekrýva otázkami vlastného bytia a vyrovnávania sa s údelom. Za všetkým cítiť konečnosť, azda aj trochu neistoty. Preto ten pochmúrny tón textov. Mnohé básne sa čítajú viacvýznamovo a len pár je možné identifikovať iba v intímno-ľúbostnej rovine partnerského vzťahu. Nájdeme tu spomienky a presné zistenia o tom, aký je súčasný stav vecí, ale ani báseň do budúcnosti nedovidí. A tak zrazu naozaj môžete čítať: „nádej… / … / nedovidí / v ktorom náručí / zostane menej dažďa“ – dôkaz, že verše prezradia mnoho, a predsa si čitateľ musí všetko nájsť sám.

Výpoveď v knižke je obsiahla, reflexívna, ale výrazovo strohá. Práve tá strohosť umožňuje interpretačnú šírku. Viac pomenovaní, menej slovies, ktoré by situáciu posúvali. Výrazy, ktoré autorka využíva, vyberá citlivo, zdajú sa byť presné a presiaknuté obraznosťou. Začnete trebárs zamlčanými telami (s. 6), potom požujete výkrik (s. 13), neskôr pozošívate steny zimou (s. 27). K tejto obraznosti sa pridávajú rôzne zvukové hry a aliterácie, ako napríklad: „Z nenaplnenia / vlny sa vlnia v splne“ či „trnieš pri tŕňoch“. Alebo tautogramická báseň (slová v nej začínajú rovnakým písmenom) s incipitom Prestavuješ pasce.

Celkovo knižka pôsobí vyvážene po všetkých stránkach: významovej, obraznej i zvukovej. Motivicky je rôznorodá, akoby sa pokúšala zachytiť celú životnú skutočnosť, všetko spomienkyhodné. Svojím spôsobom tak posúva doterajšie hranice autorkinej tvorby. A nemyslím tým, že ju napĺňa či ňou vrcholí, pretože názov znie Robotnica na poslednú chvíľu a nie v poslednej chvíli. Uvidíme, do čoho sa usilovnosť robotnice pretaví v ďalších zbierkach a kam sa autorkina tvorba opäť posunie.