Recenzia
Nina Chybíková
21.07.2014

Rodina žije z lásky - Jiřina Prekopová

Preklad Elena Diamantová
Premedia Group 2014

Sloboda vo výchove, rozvoj digitálnych komunikačných technológií, sociálne siete – to sú hlavné charakteristiky našej doby dotýkajúce sa aj výchovy detí. V úvodných pasážach knihy Rodina žije z lásky uznávaná psychologička Jiřina Prekopová čitateľom ponúka vlastnú interpretáciu súčasného postavenia rodiny. Mnoho rodičov nevie, aký výchovný štýl zvoliť tak, aby z ich detí vyrástli sebavedomé bytosti schopné samostatne sa rozhodnúť. Problémy s deťmi sa šíria do všetkých vzťahov v rodine, vznikajú konflikty medzi mužom a ženou aj deťmi navzájom. Rodina sa tak pod tlakom nezhôd rozpadá. Rozvodovosť je vysoká a podľa autorky za tým stojí voľný životný štýl, v ktorom sa problémy neriešia, ale odkladajú. Partneri nie sú ochotní investovať do vzťahu, radšej sa rozídu a začnú budovať iný. Autorka upozorňuje, že staré a často neefektívne zvyky si prenášame aj do nových vzťahov. Neriešené problémy sa tak stále opakujú.

Muži a ženy sú plní protikladov. Každý má vlastnú osobnosť a predstavu o tom, ako vychovávať deti a viesť domácnosť. Autorka odporúča riešenie: vytvorila metódu emocionálnej konfrontácie, ktorá okrem iného ponúka šikovné postrehy, ako zbytočným konfliktom predísť. Všetci vieme, čo je to kompromis, ale ako k nemu skutočne dospieť, to je už ťažšie. V knihe nám preto predstavuje niekoľko zásad. Pri zásade empatie pozorujeme a zrkadlíme reč tela druhého člena rodiny. Jej cieľom je intenzívnejšie vnímať, čo nám partner hovorí, a to nie len slovami, ale aj neverbálnymi gestami. Pretože pochopiť druhého znamená predísť konfliktu. Kniha je plná nenáročných tipov, postrehov a praktických ukážok, ako efektívne riešiť problémy, ukazuje aj to, akých chýb sa dopúšťame. Nedôslednou výchovou je i nesprávny postoj k odmenám a trestom svojich ratolestí. Na záver knihy autorka popisuje desať prikázaní – ich dodržiavaním bude prekvitať láska v každej rodine.

Dá sa z tohto bludného kruhu hádok a konfliktov v rodine dostať von? Autorka hovorí jasné áno. Mám však pre vás dobrú a zlú správu. Dobrá je, že táto metóda pomáha riešiť konfliktné vzťahy v rodine. Zlá, že to vyžaduje čas a snahu. Budete musieť odložiť mobil či počítač a začítať sa do novej knihy Rodina žije z lásky česko-nemeckej psychologičky, ktorá predstavuje pozitívnu psychológiu zameranú na lásku v rodine, pretože, ako hovorí – láska je základným predpokladom pre rozvoj každého človeka.

Inštitúty Jiřiny Prekopovej založené v Nemecku, Viedni, Aténach a iných veľkých mestách, v ktorých sa metóda vyučuje, sú dôkazom jej úspešnosti. Autorka napísala niekoľko odborných prác a kníh preložených do 17 jazykov.