Recenzia
Katarína Zitová
02.06.2011

Rodinný výlet – Miloš Ferko – Medzi rozprávkou a bájkou

Medzi rozprávkou a bájkou

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010

Autorská rozprávka Miloša Ferka Rodinný výlet je zaujímavá z viacerých aspektov. Hoci je napísaná na podklade rozprávkového sujetu, výrazne pracuje aj s alegóriou, ktorá jej – podobne ako v bájke – slúži na kritiku nefungujúcich článkov spoločnosti. Kritizuje však nevtieravo a zábavne, mnohé veci treba vyčítať „medzi riadkami“...

Hlavnými hrdinami príbehu sú členovia zvieracej rodinky Medmapovcov. Podobajú sa na psov, ale nevedia štekať, a spia zimným spánkom, hoci nie sú ani medvede. Práve preto, že sa vymykajú klasifikácii, majú problémy v zvieracej spoločnosti. A tak pod zámienkou rodinného výletu vlastne utekajú pred nepochopením a prenasledovaním rasovou políciou. Chcú nájsť univerzitného profesora, ktorý im pomôže zachrániť sa, ak ich zapíše do Červenej knihy ohrozených druhov.

Ferko postavil rozprávku na klasickom motíve putovania, ktoré sa v tomto príbehu stáva hľadaním vlastnej identity. Ukazuje nám, aká ťažká je existencia tvora, ktorý sa vymyká normám, obzvlášť vo svete, kde každé zviera musí mať potvrdenie o rasovej čistote. Popri tom ale v knihe odčítame aj parodické odkazy na neduhy súčasnosti, ako sú intolerancia, striktné dodržiavanie nezmyselných pravidiel, konzumný spôsob života, nefunkčnosť školského systému či presýtenosť byrokraciou. Vďaka tomu sa piati členovia tejto netradičnej rodiny stávajú hrdinami bájky, narážajúcimi na nepochopenie takmer celej zvieracej ríše.

Po trochu komplikovanom začiatku, ktorý neposkytuje dosť informácií o hrdinoch (až neskôr zistíme, že to bolo úmyselné) ani o vstupnej situácii, knižka vtiahne čitateľa. Tok deja nenarúšajú ani dlhšie odbočky, najčastejšie rozprávania tatka Medmapa o svojich zážitkoch, skôr naopak, tvoria akoby samostatné, zaujímavé, niekedy až absurdné príbehy. Ferkov štýl písania je živý, pútavý a jeho rozprávanie plynie ľahko. Kniha doplnená pôsobivými ilustráciami Martina Kellenbergera určite zaujme rôzne vekové skupiny.