Recenzia
Lenka Kapustová
05.02.2009

Romantické zákutia

 
 
 
Romantické zákutia
Vladimír Bárta: Roháče – perla Tatier
Banská Bystrica, AB ARTpress 1998
 
 
Rezervácia ľudovej architektúry v oravskej obci Podbiel bola nedávno dejiskom nie každoročného podujatia. Predstavili tu novú reprezentačnú obrazovú publikáciu Vladimíra Bártu: Roháče – perla Tatier, ktorú pripravilo banskobystrické nakladateľstvo AB ARTpress. Je oslavou vzácnej a chránenej oravskej prírody a možno preto knihu posvätil správca miestnej farnosti. Je to v histórii prvá obrazová publikácia, ktorej sa dostalo tejto nevšednej pocty.
Kniha Roháče – perla Tatier približuje obrazom i slovom severnú, oravskú časť Západných Tatier. Rozlohou neveľké horstvo, ktoré dostalo pomenovania od svojich dvoch dominánt Ostrého (1084 m) a Plačlivého (2126) Roháča, patrí medzi najkrajšie na Slovensku. V objatí nádherných kamenných i lúčnych vrchov sa ukrývajú vysokohorské plesá, Roháčsky vodopád, romantická roklina Juráňovej doliny i nevšedné bohatstvo chránenej flóry a fauny. Autormi publikácie Roháče – perla Tatier sú fotograf a publicista Vladimír Bárta, texty napísali – Ján Jurina, náčelník horskej služby zo Zverovky a Emanuel Hučala, publicista a dobrovoľný člen horskej služby. Knihu zostavil a graficky navrhol Vladimír Bárta (mladší
. Má 80 strán a vyše pol stovky farebných fotografií. Publikáciu vydalo banskobystrické nakladateľstvo, vydavateľstvo a fotoagentúra AB ARTpress za pomoci oravských firiem CS tour Podbiel a OVP Trstená.
„Roháče sú mojím obľúbeným horstvom. Sú podobné našim veľhorám, Vysokým Tatrám, ale okrem skalnatých končiarov majú aj lúčne partie a tým sú pre oko návštevníka prívetivejšie a útulnejšie. K Roháčom ma viažu aj akési citové putá. V mladých rokoch ma pracovné povinnosti na celý mesiac zaviali na ich úpätie do nádherných drevených dedín Huty a Veľké Borové, ktoré ležia na hranici Oravy a Liptova. Neskôr som navštevoval zrazy vysokohorských turistov v Brestovej či na Zverovke. Mám tu niekoľko priateľov a neodpustím si každoročne na deň či dva odskočiť do tohto nádherného zákutia slovenskej prírody. V poslednom roku boli moje návštevy Roháčov častejšie a cieľavedomejšie. Viazala ma k tomu nádherná povinnosť pripraviť knihu o týchto čarokrásnych horách,“ – vyznáva sa zo svojho vzťahu k Roháčom Vladimír Bárta, hlavný autor diela.
Za „krstného otca“ novej krásnej publikácie o Roháčoch možno považovať Jána Siteka, ktorý pôsobí ako predseda športového klubu Podbiel a je milovníkom a obdivovateľom roháčskej prírody. Práve z náhodného stretnutia Jána Siteka, náčelníka horskej služby Jána Jurinu a fotografa a publicistu Vladimíra Bártu vlani v júli pri Ťatliakovej útulni pod Roháčmi sa zrodila myšlienka pripraviť knižné dielo o tomto romantickom zákutí Západných Tatier. Vďaka podpore športového klubu Podbiel sa za rok podarilo dielo pripraviť a vydať. Vyšlo v štvorjazyčnej mutácii: slovensko-anglicko-nemecko-poľskej a bude iste dobre reprezentovať Oravu, Tatry a Slovensko aj v zahraničí.
Lenka Kapustová
 KAPUSTOVÁ, Lenka: Romantické zákutia (Vladimír Bárta: Roháče – perla Tatier). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 17.