Recenzia
05.01.2005

Rôzničky – Danuša Dragulová-Faktorová

Faktorová

Danuša Dragulová-Faktorová

Rôzničky

Ilustrácie Dáša Bacmaňáková-Dicová

Bratislava, DAXE 2004

Útla knižočka je určená najmenším čitateľom. Prináša básničky a rôzne rýmovačky, niektoré z nich sú aj zhudobnené (autorkou melódie je Danuša Dragulová st.). Motívy textov sú pestré,  aktuálne (pieseň o mobile), čerpajú zväčša z rodinného prostredia, ich pointa je neraz prekvapujúca, humorná a privádzajúca malého čitateľa k otázkam či k ďalšiemu rozvíjaniu spracovaných motívov. Sympatické na knižke je to, že autorka textov , ktorej nechýbajú skúsenosti s detským čitateľom, vedie deti k tvorivému dotváraniu veršíkov. Básničky a pesničky sprevádzajú drobné úlohy na zbystrenie detskej pozornosti, deti majú niečo nakresliť, vyfarbiť či zaspievať, ba dokonca aj zahrať ako scénku alebo zarecitovať. Motivujúco pôsobia aj živé ilustrácie.