Recenzia
Veronika Košičiarová
02.08.2019

Rozprávka o korupcii

Kráľovstvo Elmet je debutový román britskej autorky Fiony Mozleyovej, ktorý v roku 2017 nominovali na Man Bookerovu cenu. Ide o ponurý román s pomaly sa odvíjajúcim dejom, zasadeným do drsného prostredia yorkshirského vidieka. Autorka v tomto svojom diele tematizuje rodové stereotypy, dospievanie, vzdelávanie a život ľudí z okraja spoločnosti.

Po babkinej smrti sa súrodenci Daniel a Cathy spolu so svojím otcom presťahovali na samotu uprostred yorkshirského lesa, kde žijú izolovane od ostatných ľudí. Otec sa v ich kraji preslávil neskonalou silou a deti vedie k tomu, aby boli čestné a neváhali sa za svoju pravdu aj pobiť. Dúfa, že ich tak obrní voči nespravodlivému svetu, s ktorým však nie sú vôbec v kontakte – deti nechodia do školy, nemajú kamarátov, ani sa nestýkajú s príbuznými. Život, ktorý pre nich otec vysníval, naruší príchod pána Pricea, majiteľa okolitých pozemkov. Tak sa začnú ťahanice o kus pôdy, ktoré rýchlo prerastú do násilného boja medzi zákonom peňazí a zákonom divočiny.

Už samotný názov čitateľovi naznačuje, že sa autorka nechala inšpirovať minulosťou. Hneď na prvej strane sa stretávame s citátom z básnickej zbierky Teda Hughesa Remains of Elmet, kde Elmet opisuje ako „posledné nezávislé keltské kráľovstvo v Anglicku“ (s. 8) a ako útočisko pre tých, ktorí utekajú pred zákonom. Tento epitaf nám slúži ako kľúč k interpretácii románu. Mozleyová pred nás stavia román s priam stredovekým dejom. Dívame sa na zmodernizovaný príbeh o boji medzi utlačovanými sedliakmi a ich krutým mocipánom. V tomto prípade sedliakov zastupujú zle platení robotníci, ktorí sú tvorení ľuďmi z okraja spoločnosti a v úlohe lénneho pána vystupuje biznismen Price, ktorému ide len o to, aby nahrabal čo najviac peňazí. Z tohto pohľadu v románe postava otca pôsobí ako novodobý Robin Hood, ktorý sa rozhodne obyvateľstvo zjednotiť a spoločne poraziť chamtivého obchodníka.

Mozleyová sa v románe venuje aj témam ako sú rodové stereotypy, vzdelanie a dospievanie. Toto všetko komentuje cez správanie jej troch hlavných postáv a ich vzájomnú interakciu. Otec reprezentuje mnohé vlastnosti tradične spájané s mužmi. Je fyzicky silný, odvážny, neľútostný, ale spravodlivý. Napriek týmto atribútom svoje deti nenúti správať sa podľa stereotypne zaužívaných predstáv. Daniel je spokojnejší, keď môže zostať doma a venovať sa domácim prácam. Naopak Cathy radšej trávi čas v lese a s radosťou sprevádza otca na love. Rozdiel medzi súrodencami sa prejavuje aj v ich prístupe ku vzdelaniu. Daniel sa o svete dozvedá hlavne z kníh, naopak Cathy uprednostňuje osobnú skúsenosť. Autorka narúša rodové stereotypy, čo v kontexte knihy môže pôsobiť zaujímavo, ale ako téma sama o sebe nie je ničím novým.

Sila románu sa nachádza v Mozleyovej štýle písania a jej schopnosti vyvolať atmosféru. Nezaostávajú ani jej farbisté popisy yorkshirskej prírody, ktoré čitateľovi môžu pripomenúť romány Thomasa Hardyho. Autorkine lyrické opisy krajiny sú úsporné, ale stále dokáže čitateľa efektívne preniesť do divočiny.

Napriek skvelému písaniu a ušľachtilému zámeru komentovať súčasnú skorumpovanú spoločnosť, román pôsobí nedorobene. Príbehu chýba koniec, respektíve ono povestné „ahá“, ktoré si čitateľ povie po dočítaní.

Ďalším nedostatkom, aj keď nie úplným, môže byť pomalosť deja. Prvá poriadna akcia sa objaví až v druhej tretine. Je pravda, že prvých zhruba sto strán slúži na budovanie atmosféry, ale niektorým čitateľom to nemusí byť po chuti.

Kráľovstvo Elmet možno nie je úplne dokonalá kniha, avšak neurazí a má čitateľovi čo ponúknuť. Fiona Mozleyová je zaujímavým nováčikom na britskej literárnej scéne. Snáď o nej budeme ešte počuť.