Recenzia
03.01.2006

Rozprávky starej matere - Mária Jančová - Dobrý klasický text

Dobrý klasický text

Dobrý klasický text

Mária Jančová: Rozprávky starej matere

Bratislava, SPN – Mladé letá 2005

  Bolo raz jedno dievčatko, ktorému stará mať rozprávala o svojom živote. Keď dievčatko dospelo, stalo sa spisovateľkou a zapísalo príbehy, na ktoré sa zo svojho detstva pamätalo. A vďaka tejto spisovateľke celé generácie slovenských detí už vyše pol storočia fascinovane čítajú či počúvajú realistické príbehy z oravskej dediny na konci 19. storočia. Jančovej Rozprávky starej matere však dnešnému dieťaťu dávajú ďaleko viac ako len opis dobových reálií. Prostredníctvom vzrušujúcich príbehov, v ktorých po väčších či menších peripetiách predsa len víťazí dobro nad zlom, prinášajú aj na začiatku tretieho tisícročia do detských sŕdc životný optimizmus a vieru v lepší svet. Rozprávky starej matere ukazujú takmer ideálny pomer medzi výchovnými, vzdelávacími a zábavnými funkciami detskej literatúry. Jančovej kniha potvrdzuje, že dobre napísaný klasický „jednoduchý“ text sa nestratí ani v konkurencii postmodernistických experimentálnych rozprávok súčasných domácich a zahraničných autorov. Kniha je určená pre čitateľov od deväť rokov a tí už dokážu vnímať aj text nasýtený archaizmami. Ale v troch či štyroch prípadoch sa predsa len žiadalo do Jančovej textu dôslednejšie zasiahnuť. Napríklad sloveso ubiť v dnešnej slovenčine už znamená skôr zabiť ako zbiť („Aby ma mať neubila“), význam slova vykázať sa za desaťročia posunul úplne inde a dieťa ani z kontextu jeho zmysel nepochopí („To mi vykázali“). Mladé letá vydávaním Zlatého fondu slovenskej detskej literatúry dôsledne a dôstojne napĺňajú očakávania, ktoré voči tomuto vydavateľstvu – vzhľadom na jeho tradície – má slovenská kultúrna verejnosť.

Pavol Rankov