Recenzia
24.05.2007

Rozruch v škole na Kavuličovej ulici – Gabriela Futová – Bližšie k dieťaťu

Bližšie k dieťaťu

Bližšie k dieťaťu

Gabriela Futová

Rozruch v škole na Kavuličovej ulici

Bratislava, Regent 2006

Ilustroval Viktor Csiba

Už názov nového diela Gabriely Futovej naznačuje, že pôjde o rozprávanie dobrodružných školáckych príbehov, z ktorých sa vykľujú veselé i vážne, napínavé až strašidelné príhody prváčky Moniky. Prvý deň v škole ju sprevádzajú jej dvaja najvernejší priatelia – veľké čierne dogy Andy a Amor. Jednoduchý, humorne ladený príbeh sústredený do jediného dňa, ale v živote prváčky nesmierne významného prvého dňa v škole. Príbeh je zaľudnený množstvom postavičiek – školákov, rodičov, učiteliek, školníka, kuchárok... Na malom priestore rozohráva autorka brilantné epizódky, napínavé aj humorné zároveň.

Námet, kompozícia, výber jazykových prostriedkov, aj dôverné poznanie vnútorného detského sveta vytvárajú priam modelovú knižku, ktorá hravou formou môže pomôcť dieťaťu adaptovať sa na život v škole, takisto podnietiť jeho citový, estetický a intelektuálny rozvoj. Dieťa sa určite spontánne stotožní s konaním hrdinov knižky, čo určite podporí aj snahu naučiť sa čo najskôr samostatne čítať.

Pôvabné ilustrácie Viktora Csibu zvýrazňujú dominantné situácie literárneho dielka, umocňujú jeho hodnotu aj príťažlivosť pre začínajúcich čitateľov. Majstrovská práca grafického úpravcu Pavla Blaža, výber tvaru aj veľkosti písma, dotvára knižku do harmonického celku.

–ajja–