Recenzia
Alena Štrompová
09.10.2014

Roztopašná knižka – Gabriela Dittelová

TRIO Publishing 2013

Je nesporné, že slovesné umenie prispieva k formovaniu ľudského ducha, vtláča doň nezmazateľnú stopu ideálov krásy a rozochvieva túžbu po dobre – o to viac, ak hovoríme o detskom čitateľovi, pre ktorého je literatúra, okrem iného, aj prostriedkom poznávania sveta. Roztopašná knižka Gabriely Dittelovej pozýva najmenších čitateľov od 4 do 7 rokov na ihrisko plné úsmevných slov a príbehov. „Slovo nie sú len písmenká či hlásky. Slovo je živé. Čítame ho aj vtedy, keď dýchame, voniame priestor, usmievame sa jeden na druhého alebo sa držíme za ruky,“ upozorňuje Timotea Vráblová v samostatnej príručke ku knihe Čítame s porozumením, ktorá je pre rodičov najmenších čitateľov cennou motiváciou, ako sa na ihrisku slov hrať tak, aby sme slovám porozumeli a následne príbehy z nich vytvorené prežili nezabudnuteľným spôsobom. Aktérmi rozkošnej (nielen roztopašnej) knižky sú zvieratká výtvarne oživené Zuzanou Lipnickou. Najmladších čitateľov (4- až 5-ročných) zvierací hrdinovia pozývajú na rozlúsknutie literárnych a jazykových hádaniek a prežívanie hier vpletených do veršov. S pomocou rodičov môžu nájsť odkazy na autorské či ľudové rozprávky, a tak kráčať po cestách rozprávkových príbehov až za stránky Roztopašnej knižky. Čitatelia vo veku školákov pátranie po odkazoch na rozprávky, príslovia a frazeologizmy môžu prehĺbiť a pointa veršovaného príbehu na seba nenechá dlho čakať. Správanie hrdinov z veršov je veľmi podobné tým detským, avšak Gabriela Dittelová sa vyhýba akémukoľvek moralizovaniu či poučovaniu. Starší čitatelia sa cez explicitne verbalizované túžby, ale i sklamania hlavných hrdinov sami dopracujú ku konfrontácii vlastných pocitov a nadobudnutých skúseností, napríklad zo školy. Veď kto by v prvom ročníku neprežíval pocity ako zaľúbený koník, nechcel spievať ako svišť s kapelou, nesnažil sa byť najlepším futbalistom ako vrabec Čimo alebo bol možno rovnako sklamaný ako gepard bez bodiek? Pridanou hodnotou publikácie je časopriestor – v nasledujúcich intenciách si azda môžeme tento pojem vypožičať, pretože Gabriela Dittelová sa nepokúša dieťa vytrhnúť z moderného sveta, kde počuje v peňaženkách eurá a dennodenne sa stretáva s médiami a ich rôznorodým obsahom, práve naopak. Odvážne používa slová – slangové i tie odbornejšie, ktoré najmenším obohatia slovnú zásobu a ukazuje, že aj v súčasnom svete, alebo práve v ňom, má svoje miesto láskavosť, dobro a humor: „Netopier má plány veľké, / účinkovať by chcel v telke. / S talentom od všetkých múz, / prihlásil sa na konkurz. / Z mikrofónu hrôzu nemá, / nemáta ho nikdy tréma. Roztopašná knižka je výbornou cestou dieťaťa na ihrisko slov, ktoré podporí hru, aby sme sa, slovami Timotey Vráblovej, spoločne naučili čítať život.