Ruské eseje

To najlepšie zo súčasného ruského myslenia

Ruské eseje

Bratislava, Kalligram 2006

Editor József Goretity

Preklad O. Hirnerová a M. Tokár

  Po roku 1989 záujem o Rusko a jeho kultúru z pochopiteľno-nepochopiteľných dôvodov prudko upadol. S odstupom rokov sme však našťastie zistili, že ruská klasika je neprekonateľná, že táto krajina je stále dôležitým hráčom a že americkí obchodníci už vedia po rusky lepšie ako my. Dôležitým príspevkom k zníženiu pätnásťročného informačného deficitu je predstavovaná antológia, ktorá sa usiluje priblížiť slovenskému čitateľovi najcharakteristickejšie črty ruského myslenia na prelome 20. a 21. storočia. Už len menoslov autorov – Igor Smirnov, Aleksandr Etkind, Boris Dubin, Igor Klech, Michail Berg, Moris Grojs, Dmitrij Lichačov, Michail Epštejn, Aleksander Genis, Viačeslav Kuricyn, Lidija Ševcova, Taťjana Tolstá atď. – zaručuje zasväteným vysokú úroveň prezentovaných textov.

  Obsah je rozčlenený na deväť veľkých súborov. Nájdeme tu zamyslenia nad vlastnou národnou históriou, eseje o ruskej štátnosti, reflexie čečenského konfliktu a národnostných problémov, kapitolu odhaľujúcu prepojenie súkromného kapitálu a politickej elity, psychoanalytické skúmanie súčasnej ruskej spoločnosti i texty zamýšľajúce sa nad aktuálnou mediálnou kultúrou. Publikácia neobchádza ani tému estetiky násilia, problémy demokracie a terorizmu, vyslovujú sa tu názory na otázky globalizácie, tradície a konvencie. Dvojica skúsených prekladateľov (Oľga Hirnerová a najmä Milan Tokár) zasa zaručujú kvalitu recepcie.

  Výber zo súčasnej ruskej esejistickej tvorby nám ponúka široký pohľad na najzávažnejšie výzvy, na ktoré hľadá odpoveď a pred ktorými stojí najväčší štát sveta. Trauma, do ktorej sa bežný občan Ruska dostal tým, že krajina, v ktorej žil dlhé desaťročia, zrazu prestala existovať, sa premietla do množstva otázok. Príťažlivosť knihy v tomto smere znásobuje aj jej cena – takmer 900 strán kvalitného čítania za 350 korún je jav v našich končinách nie celkom bežný.

Eduard Chmelár