Recenzia
27.06.2008

Russkaja literatura segodňa. Boľšoj putevoditeľ - Sergej Čuprinin - Súčasná ruská literatúra

Súčasná ruská literatúra

Súčasná ruská literatúra

Sergej Čuprinin

Russkaja literatura segodňa. Boľšoj putevoditeľ

Moskva, Vremja 2007

Známy ruský filológ, kritik a šéfredaktor časopisu Znamia Sergej Čuprinin zostavil sprievodcu súčasnou ruskou literatúrou Ruská literatúra dnes. V publikácii, ktorá je vhodná aj ako učebnica, sa zameral na  literárne udalosti v Rusku od mája roku 1986 do októbra 2006.

Sprievodcu rozčlenil na niekoľko tematických častí, v prvej určuje dôležité medzníky (dátumy) vo vývoji ruskej literatúry. Tento chronologický náčrt obsahuje prehľad podstatných literárnych aktualít, naň nadväzujú biografické črty spisovateľov v abecednom poradí. Autor sem zahrnul všetkých, ktorí v uvedenom dvadsaťročnom období publikovali a debutovali. Biografické portréty prinášajú aj zoznam vydaných kníh chronologicky zoradených. Tieto údaje rozširuje kapitola o rozličných literárnych cenách, ich štatútoch i laureátoch opäť v chronologickom poradí. Čitateľ tu nájde charakteristiku 30 cien a okrem toho zoznam ďalších literárnych cien, udeľovaných v súčasnosti v Rusku. Prínosom sprievodcu je prehľad o 17 spisovateľských zväzoch, združeniach, ktoré vznikli po rozpade kedysi jednotného Zväzu spisovateľov ZSSR, ako aj súpis literárnych časopisov, novín a almanachov.

Zaujímavosťou publikácie je aj záverečná kapitola Ruský Guinness. Je to nielen pestrý výber zaujímavostí, ale aj použiteľných informácií o rekordoch, ktoré dosiahli súčasní spisovatelia a vydavatelia. Dozvieme sa tu aj veľa kuriozít, napríklad, že najstarším literárnymi časopismi Ruska sú Sibirskije ogniMolodaja gvardija, ktoré vychádzajú od roku 1922, ,,najhrubším“ literárnym časopisom je Novoje literaturnoje obozrenije, najvyššia peňažná odmena, akú môžu získať ruskí spisovatelia, je obnovená Štátna cena (5 mil. rubľov), najstarším debutantom v dejinách ruskej literatúry je L. Dugin, ktorý svoju prvú básnickú zbierku vydal vo veku 82 rokov. Zaujímavé je, že medzi malými planétami slnečnej sústavy sú asteroidy pomenované podľa J. Jevtušenka, F. Islandera, I. Rakšiovej, S. Michalkova, A. Solženicyna, A. a B. Strugackých a jedna z hviezd súhvezdia Blížencov nesie od roku 2006 meno V. Golovačeva.

–lč–