Recenzia
Oľga Silnická
13.09.2004

Ružový a modrý svet

 

Rodové stereotypy a ich dôsledky

Ružový a modrý svet. Editorky J. Cviková a J. Juráňová

Bratislava, Aspekt 2003

  Publikácia mapuje, dokladá a analyzuje dôsledky tendenčnej výchovy detí orientovanej na vnímanie a členenie individuálneho i spoločenského sveta na dievčenský/chlapčenský, ženský/mužský na základe znakov, ktoré nie sú prirodzené, ale z hľadiska konvencií a „predurčeného“ postavenia žien a mužov v konzervatívnom patriarchálnom vedomí spoločensky „žiaduce“.

  Osobné výpovede, ktoré zastupujú listy (Franz Kafka: List otcovi, Imre Kertész: Otec a Osvienčim) sa striedajú s úvahami. Ukážky z klasickej beletrie manifestačne prezentujú diktát vedomiu najmä detských a dospievajúcich, teda (de)formovateľných prijímateľov literatúry o rozdelení sveta na ženský a mužský priestor v duchu „Čo sa patrí a čo nie“ pre dievčatko/chlapčeka, dievčinu/mládenca, ale aj ženu/muža napríklad v obliekaní atď.

  Kontrapunkt tvoria texty Jany Juráňovej, ktoré sú variantmi na klasickú archetypálnu rozprávku O Karkulke a moderný dievčenský román Babeta ide do sveta. Takisto aj dve minirozprávky Daniela Heviera Ako sa Lea nebála leva a O psovi, ktorý sa bál chlapca, ktorý sa bál psa – ilustrujú, že netreba veriť mýtu, že „správne“ dievčatá a ženy sa musia báť myší, aby ich chlapci a muži mohli ochraňovať a zároveň sa im vysmievať.

  Ankety a dotazníky sú buď východiskom, alebo zhrnutím/potvrdením dôsledkov ružovej a modrej, pohlavne determinovanej/determinujúcej výchovy. Odborné analýzy a štatistiky vďaka krátkosti a koncentrovanosti na problematiku sú úderné, dôsledne podložené anketami, vyhodnocovaním spoločenskej praxe a vedomia ako produktu spomínanej tendenčnej výchovy.

  Zámerom publikácie je úsilie o sebauvedomenie čitateliek a scitlivovanie vedomia mužských čitateľov, ktorí tvoria „menšiu polovicu“ ľudstva.

Oľga Silnická