Rýchle čítanie o rýchlom živote

Zoë Jennyová: Rýchly život

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Jarmila Šeligová

Zámerom edície Neo vydavateľstva Ikar je sprístupňovať slovenským čitateľom úspešné knihy svetovej literatúry nedávneho obdobia. Tridsaťročnú nemecky píšucu švajčiarsku autorku Zoë Jennyovú môžeme spoznať prostredníctvom novely Rýchly život, ktorej originál vyšiel v roku 2002. Jennyovej debut Izba plná peľu bol na konci deväťdesiatych rokov v nemecky hovoriacich krajinách, ale aj inde vo svete literárnou udalosťou. Rýchly život však už vyvolal oveľa menší ohlas.

Formálne novelu tvoria dve prelínajúce sa línie. Prvou sú denníkové impresie hlavnej postavy Ayse (v prvej osobe) a druhou je rozprávanie samotného príbehu (v tretej osobe). Tieto dve línie sa navzájom dopĺňajú, potvrdzujú, ale v niektorých momentoch vytvárajú efekt duplicitného dorozprávania. Už od prvých stránok vanie z novely temná predzvesť čohosi tragického, k čomu Rýchly život fatálne smeruje. Rýchly život je život mládeže nového milénia, tejto kľúčovej sociálnej skupiny súčasného sveta, na ktorú sa orientuje masová kultúra, marketing a reklama. Rýchly život sa odohráva v Berlíne a čitateľ v ňom nájde všetko (ba až nadmieru), čo k tomuto mestu na prelome tisícročí patrí: skejtbordy, „nohavice spadnuté nízko pod pásom a tričká siahajúce až po kolená“, tureckých zbohatlíkov, neonacistov, reštitúcie vo východnej časti mesta, bláznivú party, televízne prenosy z tanečného klubu – live + non stop. V tomto svete „prebleskne“ láska medzi Ayse z bohatej tureckej rodiny a Christianom, ktorého ruka osudu postrčila do fašizoidných proletarizovaných vrstiev. Jennyová prostredie vykreslila autenticky, takže novelu môžeme považovať za určitý typ sociologickej sondy do súčasného Berlína. Čitateľovi, ktorý je odchovaný na G. Grassovi či H. Böllovi azda môže v knižke chýbať rovnocenná psychologizujúca vrstva, ktorá by ponúkala hlbšiu analýzu myšlienok a názorov postáv. Netreba však v knihe hľadať to, čo v nej nemá byť. Postavy žijúce Rýchlym životom celkom zákonite uvažujú a konajú rýchlo. Teda povrchne a impulzívne. Svetonázor im nahrádza klišé odpozorované z médií. 

Rýchly život je veľmi zručne napísaná (a tiež preložená) kniha. Mladým sa Jennyovej kniha nepochybne páčiť bude. Zhltnú ju ľahko a rýchlo. A my ostatní si na rýchle čítanie budeme musieť pomaly zvykať.

Pavol Rankov