Recenzia
Miroslava Kuracinová Valová
15.12.2016

S Bohom v Rusku - Walter Ciszek SJ

Keď Ignác Loyolský založil svoje Tovarišstvo Ježišovo, jedným z jeho hlavných cieľov sa stalo prinavracanie ľudí k Bohu prostredníctvom misií, a to sa dodnes nezmenilo. A keď sa povie: novodobé dejiny jezuitských misií, každý jezuita a sympatizant Spoločnosti Ježišovej by mal poznať jedno meno – Walter Ciszek SJ (1904 – 1984). Prvá časť tohto mena má korene v Spojených štátoch amerických, druhá v Poľsku.

Ako sám Walter Ciszek vyznáva vo svojich pamätiach S Bohom v Rusku (Dobrá kniha 2015, preklad Felix J. Litva SJ a Štefan Smržík SJ), narodil sa poľským prisťahovalcom v USA a bol chlapcom s tvrdou hlavou, ale aj povahou. Od útlej mladosti sa nebál výziev a sebazapierania. Tak sa dostal aj do jezuitského noviciátu, kde ho už na začiatku 30. rokov 20. storočia oslovila výzva ísť slúžiť veriacim do krajiny Sovietov, keď po náboženských čistkách zostali ako „ovce bez pastiera“. Bez zaváhania sa na túto misiu prihlásil, hoci ho čakali dlhé roky príprav a formácie. Konečne sa v roku 1939, tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny, dostal na falošné doklady ako robotník na Ural a čoskoro pre podozrenie zo špionáže pre Vatikán (po rozsudku bez súdu) aj do ruských väzení a pracovných táborov, kde strávil dohromady 15 rokov. Ešte ďalších osem rokov pôsobil ako robotník a tajný kňaz v niekoľkých mestách okolo rieky Jenisej. Po návrate domov (kde už bol považovaný za mŕtveho) sa Walter Ciszek rozhodol vydať svoje spomienky knižne. Publikácia S Bohom v Rusku nie je len plnohodnotnou autobiografiou, ktorá je vďaka rozprávačskému talentu autora nezabudnuteľná. Má aj charakter dobrodružnej literatúry, lebo vybrať sa na misie do stalinského ZSSR je svojím spôsobom dobrodružstvom, alebo rovno bláznovstvom… Slúži však zároveň ako významný dobový dokument: je vecná, presná (používajú ju aj historici ako jeden z prameňov o „súostroví Gulag“), nenesie žiadne znaky malomyseľnosti, sentimentality či trpkosti…

V slovenčine vychádza už v treťom vydaní (na Slovensku v druhom), a hoci od jej prvého vydania v USA ubehlo už viac ako 50 rokov, je stále aktuálna. Sledujeme v nej totiž nielen osud amerického kňaza, ale aj krajiny, ktorá uverila vo veľkú ideu, krajiny, ktorá sa vo viere vo vlastnú spásonosnosť mení len veľmi málo a v súkolí ktorej jednotlivec takmer nič neznamená. Ale to hlavné, čo pri čítaní tejto knihy človek prežíva, je úcta a obdiv. Nielen k samotnému autorovi, jeho vytrvalosti a viere, ale aj k veľkosti človeka voči neprajným podmienkam. Ak ste zatiaľ nezažili, čo znamená prosba „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, tak každodenné štyristogramové prídely chleba a horúcej vody, tzv. kypiatku, pre väzňa Waltera Ciszeka vás naučia predostierať ju po prečítaní knihy S Bohom v Rusku so skutočnou pokorou. O titul môžete súťažiť zaslaním kupónu Dobrá kniha na adresu redakcie.